Esteu aquí

Biocat és l’entitat que coordina i promou el sector de les ciències de la vida i de la salut a Catalunya. La seva missió és dinamitzar i donar suport als agents públics i privats que formen part de la BioRegió, el clúster de les biociències de Catalunya, que integra empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions i estructures de suport a la transferència de coneixement i la innovació́. Per portar a terme aquesta missió, Biocat impulsa iniciatives que reforcin la recerca, la innovació i el creixement empresarial, amb l’objectiu que el sector esdevingui un motor econòmic de Catalunya i sigui reconegut internacionalment. 

Biocat va néixer el 2006 sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per oferir un pla estratègic comú per a les biociències catalanes com a base de la nova economia basada en el coneixement i la innovació.

Constituïda com a fundació público-privada, Biocat aplega en els seus òrgans de govern representants de tots els estaments que configuren la BioRegió de Catalunya: empreses (biotecnològiques, farmacèutiques, tecnologies mèdiques i de serveis), administració, universitats, hospitals, centres i instituts de recerca, parcs científics i entitats de suport al sector.

 

coneix Biocat

 

Dinamitzant la BioRegió d'una manera global

 

Biocat dinamitza la BioRegió, el clúster de les biociències de Catalunya, per consolidar-lo i projectar-lo internacionalment. Amb les seves accions, Biocat:

  • Actua com a soci de coneixement de l’Administració en el disseny de polítiques i programes per al sector
  • Detecta grans tendències internacionals per preveure necessitats i oportunitats del sector abans, fins i tot, que es produeixin
  • Facilita la col·laboració entre els agents de la BioRegió i entitats diverses de dins i fora de Catalunya, en l’àmbit estatal i internacional
  • Facilita l’accés de les empreses i les entitats de recerca als agents públics
  • Proposa solucions flexibles i innovadores als reptes del sector, amb qualitat i eficàcia

 

​Visita la secció Què fem d'aquest web per conèixer els projectes concrets en què treballa actualment Biocat.