Esteu aquí

Biocat estructura el seu programa d’actuacions a l’entorn de quatre grans eixos estratègics: 

 
Coneixement i projecció del sector 

Crear eines i estratègies per millorar el coneixement del sector de les biociències de Catalunya i la seva projecció tant interna com externa, amb l’objectiu de convertir-lo en un referent internacional.

 

Impuls i coordinació de grans projectes estratègics de sistema 

Cooperar amb els diferents agents públics i privats del sistema per impulsar polítiques i projectes estratègics de llarg abast dirigits a augmentar la competitivitat del sector.

 

Desenvolupament de talent i emprenedoria 

Crear i executar programes i iniciatives de desenvolupament de talent i d’emprenedoria com a factors essencials per al creixement del sector.

 
Valorització i creixement empresarial

Donar suport i dur a terme activitats orientades al valor del sector, especialment en els àmbits de valorització de la recerca, transferència tecnològica, col·laboració cientificotècnica, internacionalització i accés a finançament.