Publicacions

Informe Biocat

L’Informe Biocat és l'estudi sectorial de referència sobre les biociències a Catalunya. Elaborat per l’equip de Biocat amb la col·laboració de diversos experts del sector, se n'han publicat tres edicions (2013, 2011 i 2009).

Més informació

Memòria d’activitats

La memòria de Biocat recull les iniciatives, activitats i resultats de l’any en curs d’acord amb els eixos estratègics de l’entitat per impulsar les biociències a Catalunya. També inclou el balanç econòmic anual.

Més informació

Catalonia Life Sciences Report 2011 d'Ernst&Young

La consultoria Ernst&Young, un referent internacional en l’anàlisi dels mercats biofarmacèutic i de tecnologies mèdiques, ha elaborat el Catalonia Life Sciences Report 2011 a partir de les dades del sector recollides per Biocat. Tot i que periòdicament Ernst&Young publica estudis per països, aquest dedicat a Catalunya és el primer que edita sobre una bioregió.

Més informació

Llibre blanc From Research to Market: Key Issues of Technology transfer from public research centres

Biocat, juntament amb els socis del projecte europeu Interbio, han publicat el llibre blanc From Research to Market: Key Issues of Technology transfer from public research centres. Es tracta d'una guia que reuneix les directrius pràctiques de tot el procés de transferència de tecnologia en l'àmbit de la recerca pública en biotecnologia, biomedicina i tecnologies mèdiques.

Més informació

Altres estudis

A banda de les publicacions anteriors, Biocat edita altres estudis que tenen com a objectiu proporcionar als professionals del sector coneixements estratègics i prospectius per fer més competitiva l’activitat de la seva empresa o entitat de recerca.

Més informació

Fulletons informatius

Vols saber què fa Biocat per a les empreses i entitats catalanes del sector de les biociències? En aquesta pàgina trobaràs fulletons informatius on expliquem les diverses iniciatives que duem a terme per potenciar l’emprenedoria i innovació, la formació i talent, la internacionalització i el debat científic i coneixement.

Més informació

E-News de Biocat

L'E-News de Biocat és la porta d’entrada a l’actualitat del sector de les biociències a Catalunya. Està adreçat a professionals i ciutadania interessats en conèixer el treball que estan duent a terme les administracions, empreses i entitats de recerca per situar Catalunya en l’elit mundial de les ciències de la vida. S'edita en tres idiomes (català, castellà i anglès) i té periodicitat mensual.

Més informació