Esteu aquí

Què és la BioRegió?

La BioRegió és l'ecosistema de les ciències de la vida i de la salut de Catalunya, és a dir, el conjunt d’empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions, investigadors i emprenedors, estructures de suport a la innovació i transferència de coneixement que treballen a Catalunya en aquest sector estratègic. 

Amb una població de 7,5 milions d’habitants i un territori comparable al de països europeus com Bèlgica o Holanda, Catalunya compta amb l'ecosistema de ciències de la vida més dinàmic de l’Estat espanyol i un dels més actius d’Europa. Biocat és l’entitat responsable de dinamitzar i promoure la BioRegió de Catalunya.

La BioRegió de Catalunya està integrada per més de 1.000 empreses i 89 entitats de recerca i representa el 7,2 % del PIB i el 7% de l’ocupació a Catalunya. En termes de PIB i població, Catalunya es pot comparar amb països de la Unió Europea com Suècia, Bèlgica, Dinamarca, Austria o Irlanda, i alguns dels seus indicadors de recerca fins i tot superen els d’aquests països. En els darrers cinc anys, la xifra d’inversors internacionals presents a la BioRegió de Catalunya s’ha multiplicat per 10, i Financial Times la considera una de les millors regions europees per invertir-hi el 2018 i 2019.

Una de cada sis publicacions científiques en biomedicina signades per investigadors de la BioRegió de Catalunya (concretament el 16,5%) figuren entre l’1% de publicacions més citades del món: el triple del que correspondria per al seu volum de producció. En els darrers 20 anys, la xifra de publicacions d’àmbit biomèdic pràcticament s’ha quadruplicat a Catalunya i representa l’1,2% del total mundial, el 3,51% d’Europa (EU dels 28), i el 34,1% del total de l’Estat espanyol.