Esteu aquí

Què és la BioRegió?

La BioRegió és l'ecosistema de les ciències de la vida i la innovació en salut de Catalunya, és a dir, el conjunt d’empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions, investigadors i emprenedors, estructures de suport a la innovació i transferència de coneixement que treballen a Catalunya en aquest sector estratègic. 

Amb una població de 7,5 milions d’habitants i un territori comparable al de països europeus com Bèlgica o Holanda, Catalunya compta amb l'ecosistema de ciències de la vida més dinàmic de l’Estat espanyol i un dels més actius d’Europa. Biocat és l’entitat responsable de dinamitzar i promoure la BioRegió de Catalunya.

Què és la BioRegió de Catalunya

La BioRegió de Catalunya està integrada per més de 1.300 empreses i 91 entitats de recerca i representa el 8,7 % del PIB i més del 8% de l’ocupació a Catalunya. En els darrers tres anys, la xifra d’inversors internacionals que han apostat per startups de la BioRegió de Catalunya gairebé s’ha duplicat.

Les start-ups de de la BioRegió de Catalunya, l'ecosistema català de les ciències de la vida i la salut, han captat el 2020 un total de 226 milions d’euros de finançament, un 84% més que l’any anterior.

Per tercer cop consecutiu, Financial Times ha reconegut Catalunya com la millor regió per a invertir al sud d’Europa per al període 2020-2021.

Catalunya està al top 10 europeu en nombre de participacions en assajos clínics i al top 15 mundial: si es té en compte només oncologia, la posició puja fins al Top 5 europeu i al Top 10 mundial. La qualitat, seguretat, reclutament ràpid de pacients, Key Opinion Leaders (KOLs) i costos competitius fan de la BioRegió una destinació de referència per a aquests estudis

Una de cada sis publicacions científiques en biomedicina signades per investigadors de la BioRegió de Catalunya (concretament el 16,5%) figuren entre l’1% de publicacions més citades del món: el triple del que correspondria per al seu volum de producció.