Esteu aquí

Xifres i dades clau de la BioRegió

La BioRegió de Catalunya -l'ecosistema català de les ciències de la vida i la salut- està integrada per més de 1.300 empreses i 91 entitats de recerca. Genera 37.689 M€  cada any i representa el 8,7% del producte interior brut (PIB) i el 8% de l’ocupació a Catalunya, amb més de 244.000 treballadors. En termes de PIB i població, Catalunya es pot comparar amb països de la Unió Europea com Suècia, Bèlgica, Dinamarca, Àustria o Irlanda, i alguns dels seus indicadors de recerca de la BioRegió fins i tot superen els d’aquests països. En els darrers tres anys, la xifra d’inversors internacionals presents a la BioRegió de Catalunya gairebé s'ha duplicat, i Financial Times la considera una de les millors regions europees per invertir-hi el 2020 i 2021.

Panoràmica ciutat de Barcelona

Un sector estratègic per a Catalunya

 • La BioRegió de Catalunya -l'ecosistema català de les ciències de la vida i la salut- genera 37.689 M€ cada any i representa el 8,7 % del producte interior brut (PIB) català. En conjunt, més de 244.000 persones treballen en aquest sector, al voltant d’un 8% de les persones ocupades a Catalunya.
 • La BioRegió de Catalunya compta amb més de 1.300 empreses i 91 entitats i infrastructures de recerca: 41 centres de recerca (32 dels quals són CERCA), 19 hospitals universitaris, 12 universitats que ofereixen estudis de ciències de la vida, 3 grans infraestructures científiques (el sincrotó ALBA, el Barcelona Supercomputing Center, i el Centre Nacional d'Anàlisi i Genòmica); 2 centres tecnològics i 14 parcs científics i tecnològics amb activitats en ciències de la vida.

 

Una indústria dinàmica

 • La BioRegió de Catalunya compta amb 1.300 empreses de ciències de la vida i la salut. Des del 2010, de mitjana cada setmana se’n crea una de nova, i una de cada quatre són spinoffs sorgides de les entitats i centres de recerca.
 • Amb les darreres dades de facturació disponibles (2020), les empreses de la BioRegió va arribar als 21.333M€, amb un creixement mitjà anual del 4% en els darrers 5 anys.
 • De les més de 1.300 empreses de la BioRegió de Catalunya, el grup més ampli està format per les 335 empreses del sector biotecnològic, 76 de les quals estan orientades a la producció de noves teràpies i eines de diagnòstic, 141 ofereixen serveis d’R+D i 118 treballen en aplicacions en altres camps (com la veterinària, la biotecnologia industrial, l’alimentació, l’agricultura o el medi ambient). A més, la BioRegió compta amb 228 empreses de tecnologies mèdiques (132 com a activitat principal i 96 com a proveïdors i distribuïdors especialitzats), 124 empreses del sector farmacèutic (63 farmacèutiques i 61 proveïdors i distribuïdors especialitzats), i 203 companyies de productes o serveis digital health.
 • En els darrers anys el sector digital health ha experimentat un ràpid creixement. Amb més de 200 empreses l'any 2021, la inversió ha passat de 5,1 M€ el 2016 a 63 M€ el 2021. Tot i això, el 2020 les companyies biotecnològiques que desenvolupen teràpies va batre un rècord de creació amb 15 noves startups d'aquesta tipologia. 
 • El gruix del teixit empresarial sectorial està composat per pimes, que representen el 92% del total. D'entre aquestes, el 78% són micro i petites empreses, i el 14% són mitjanes. L'evolució de la mida de les companyies es manté estable els darrers anys. 
 • Quant a la localització, destaca la forta concentració d’empreses a la província de Barcelona, amb un 91 % del total. 

 

Destinació d’inversió internacional

 • El venture capital ha estat la principal via d’inversió el 2021, acumulant 187,4 M€ (un 34% més que al 2020) en 36 operacions (un 14% menys). Respecte a la inversió amb participació internacional, 4 de cada 10 rondes han comptat amb participació estrangera, representant el 83% del capital risc total invertit per fons majoritàriament d’Europa i els Estats Units.
 • Aquesta participació internacional ha impulsat la inversió privada de venture capital, stock market i crowdequity, que acumula 197 M€ i traspassa per segon cop la barrera dels 100 milions en un any.
 • L'ecosistema d’inversions a la BioRegió de Catalunya és cada cop més sòlid. A més d’inversors locals especialitzats que operen a Catalunya com ara Ysios Capital, Caixa Capital Risc, Asabys Partners, Alta Partners, Inveready, InVivo, o Nina Capital, la BioRegió de Catalunya ha constatat un creixement espectacular d’inversors internacionals que aposten per empreses dels àmbits de les ciències de la vida i la salut. En els darrers cinc anys, la xifra gairebé duplicat.
 • Per tercer cop consecutiu, Financial Times ha reconegut Catalunya com la millor regió per a invertir al sud d’Europa per al període 2020-2021.
   

Àrees d’excel·lència

 • La BioRegió ofereix capacitats úniques en genòmica i biologia estructural i destaca en àrees com la química mèdica, la nanomedicina, les ciències òmiques, la bioinformàtica i el big data.
 • Catalunya participa en més de 1.200 assajos clínics en marxa per provar noves teràpies i fàrmacs en pacients. Si es compara aquesta xifra a nivell europeu, Catalunya se situa en la 6a posició en nombre de participacions en assajos, i la 8a a nivell mundial. Els centres catalans participen en el 75% dels assajos actius que es realitzen en el conjunt de l’Estat.
 • Pel que fa a les especialitats, excel·leix en la realització d’assajos clínics a nivell mundial en una àmplia varietat d’especialitzats, però en destaca principalment una: l’oncologia, que representa el 65,5% dels assajos clínics amb participació catalana. Les capacitats en recerca abasten tota la cadena de valor, des de la recerca bàsica a través d’empreses altament especialitzades fins als hospitals que juguen un paper important en la investigació clínica i traslacional.
 • El sistema de salut de Catalunya i l’excel·lència dels seus hospitals té un reconegut prestigi internacional en camps com l’oncologia, la cirurgia toràcica i cardíaca, els trasplantaments renals o la cirurgia oftalmològica.
 • Les principals àrees terapèutiques de les empreses biotec i farma catalanes són: càncer (orientada moltes vegades amb malalties rares) i neoplàsies, dermatologia, malalties infeccioses, del sistema nerviós, del sistema respiratori, digestiu i genitourinari.
 • El pipeline de les biotec i farma de la BioRegió està composat de més de 50 fàrmacs i teràpies en desenvolupament clínic, 15 de les quals estan en fase II/III.
 • Pel que fa a les tecnologies mèdiques, les àrees d’activitat principals són els dispositius electromecànics, dispositius d'un sol ús, implantologia dental i producció d’instruments reutilitzables. Entre les empreses digital health destaquen les dedicades a les teràpies digitals, R+D de medicaments, diagnòstic i de suport a la decisió clínica.