Esteu aquí

Què és la BioRegió?

La BioRegió és l'ecosistema de les ciències de la vida i de la salut de Catalunya, és a dir, el conjunt d’empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions, investigadors i emprenedors, estructures de suport a la innovació i transferència de coneixement que treballen a Catalunya en aquest sector estratègic. 

Amb una població de 7,5 milions d’habitants i un territori comparable al de països europeus com Finlàndia, Bèlgica, Holanda o Israel, Catalunya compta amb l'ecosistema de ciències de la vida més dinàmic de l’Estat espanyol i un dels més actius del sud d’Europa. Biocat és l’entitat responsable de dinamitzar i promoure la BioRegió de Catalunya.

bioregion.biocat.cat

La BioRegió està integrada per 871 empreses i 95 entitats de recerca, incloent-hi 41 centres d’investigació, 18 hospitals universitaris, 14 parcs científics i tecnològics amb activitats en ciències de la vida i 12 universitats que imparteixen estudis en ciències de la vida.