Esteu aquí

Xifres i dades clau de la BioRegió

La BioRegió de Catalunya està integrada per 871 empreses (249 biotecnològiques, 51 farmacèutiques, 89 de tecnologies mèdiques innovadores, 91 healthtech, 218 proveïdors i enginyeries, 144 de serveis professionals i consultoria, 29 entitats d’inversió actives i 51 farmacèutiques) i 95 entitats de recerca, incloent-hi 41 centres d’investigació, 18 hospitals universitaris, 14 parcs científics i tecnològics amb activitats en ciències de la vida, 12 universitats que imparteixen estudis en ciències de la vida, 7 centres tecnològics i 3 grans infraestructures científiques: Sincrotró ALBA, Barcelona Supercomputing Center (BSC) el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG). Les companyies del sector facturen 15.956 milions d’euros i donen feina a 46.676 treballadors. 

informe.biocat.cat

Xifres BioRegio Catalunya

 

Un sector empresarial estratègic per a Catalunya

 • Tot i ser un dels països més petits d’Europa per població, Catalunya se situa entre els 4 països europeus amb més empreses del sector salut per habitant. En concret, és el primer país d’Europa en empreses farmacèutiques per càpita. Catalunya és també el tercer país europeu en companyies biotecnològiques per habitant (per darrere de Suècia i Suïssa) i el 4rt en empreses de tecnologies mèdiques (per darrere de Suècia, Suïssa i Dinamarca).
 • Des de 2010 s’han creat, en mitja, 50 noves companyies cada any. 
 • Catalunya se situa al capdavant de l’Estat espanyol tant en nombre de companyies biotecnològiques com d’empreses usuàries de la biotecnologia (seguida de Madrid i Andalusia). Així, la BioRegió compta amb 249 empreses biotecnològiques.
 • La BioRegió compta amb 51 companyies farmacèutiques i és l’origen i seu de grans companyies com Almirall, Esteve, Ferrer, Grífols, Bioibèrica, Lacer, Reig Jofré o Uriach. Catalunya acull també algunes de les més importants multinacionals biofarmacèutiques, com Amgen, Novartis, Sanofi, Roche, Bayer, B.Braun, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Hartmann, Lundbeck o Menarini.
 • Catalunya compta amb un total de 194 empreses de tecnologies mèdiques, de les quals 89 fan recerca i són considerades “innovadores”; i amb 91 empreses amb activitat en digital health.
 • Catalunya compta amb 29 entitats d’inversió entre les quals destaquen inversors especialitzats en el sector com Caixa Capital Risc, Ysios Capital, Inveready , HealthEquity o el darrer en crear-se, Alta Life Sciences
 • Entre 2015 i principis de 2017, les empreses de la BioRegió han captat 165 milions d’euros en inversions, un 55% més que la inversió captada entre 2013 i 2015.
 • El 2016 va ser l’any més exitós en quan a inversions a la BioRegió, arribant a superar les tres xifres amb 101,8 milions d’euros gràcies a rondes d’inversió com la d’STAT- Diagnostica (25 M€), Oryzon Genomics (16 M€), Aelix Therapeutics (11,5 M€) i AB Biotics (11,2M€).
 • Les companyies del sector facturen 15.956 milions d’euros, un 7,1% del PIB de Catalunya[1], i donen feina a 46.676 treballadors. 
 • El 92 % de les empreses són pimes. En els darrers anys s’ha incrementat considerablement el nombre de microempreses degut a la creació sostinguda d’start-up en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut.
 •  

Referent internacional en excel·lència científica

 • La BioRegió compta amb 95 entitats i infraestructures de recerca: 41 centres de recerca (32 dels quals són CERCA), 18 hospitals universitaris, 12 universitats que ofereixen estudis de ciències de la vida; 3 grans infraestructures científiques (el Sincrotó ALBA, el Barcelona Supercomputing Center i el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica); 7 centres tecnològics i 14 parcs científics i tecnològics amb activitats en ciències de la vida.
 • Catalunya genera el 3,15% de les publicacions europees en ciències de la vida i l’1% de la producció científica mundial.
 • Amb l’1,2% de la població de l’Espai Europeu de Recerca, Catalunya capta el 3,3% dels ajuts atorgats per l’European Research Council (ERC), dels que aproximadament un 35% corresponen a ciències de la vida. 
 • A Catalunya hi ha 41 centres de recerca i 780 grups de recerca que treballen en biociències i matèries afins i donen feina a una plantilla de més de 11.000 persones, incloent-hi 5.660 investigadors. Alguns d’aquests centres són líders internacionals en el seu àmbit com és el cas del CRG en genòmica (9a posició al rànquing mundial de centres biomèdics), l’ICIQ (millor institució del món en química) o l’ICFO en fotònica (millor institució del món en ciències físiques).
 • Entre 1992 i 2016 s’han creat 111 spin-off de ciències de la vida, de les quals 95 continuen actives (any 2016).
 • Les 12 universitats catalanes que imparteixen estudis en ciències de la vida i de la salut generen cada any 5.500 graduats. Tres d’aquestes universitats (la UAB, la UPF i la UB) es troben entre les 200 millors del món (rànquing Times Higher Education, 2015). 
 • El sistema hospitalari català aplega 200 establiments, incloent-hi 18 hospitals universitaris. El conjunt dels centres ocupen més de 90.000 treballadors. El prestigi científic d’aquests hospitals, juntament amb una oferta d’allotjament de qualitat, fan de Catalunya un destí a l’alça per a l’anomenat turisme mèdic. 

 

Àrees d’excel·lència

 • Catalunya ofereix capacitats úniques en genòmica i biologia estructural i destaca en àrees com la química mèdica, la nanomedicina, les ciències òmiques, la bioinformàtica i el big data. Destaquen les capacitats en recerca oncològica, que abasten tota la cadena de valor, des de la recerca bàsica a través d’empreses altament especialitzades fins als hospitals que juguen un paper important en la investigació clínica i traslacional.
 • El sistema de salut de Catalunya i l’excel·lència dels seus hospitals té un reconegut prestigi internacional en camps com l’oncologia, la cirurgia toràcica i cardíaca, els trasplantaments renals o la cirurgia oftalmològica.
 • Les principals àrees terapèutiques de les empreses biotec i farma catalanes són: càncer (orientada moltes vegades amb malalties rares) i neoplàsies, dermatologia, malalties infeccioses, del sistema nerviós i del sistema respiratori.
 • Pel que fa a les tecnologies mediques, les àrees d’activitat principals són la producció d’instruments reutilitzables, de dispositius odontològics, dispositius d'un sol ús i electromecànics.
 • La qualitat, la seguretat, el reclutament ràpid de pacients i uns costos competitius fan de la BioRegió el lloc d'elecció per als assajos clínics. Es porten a terme més assaigs clínics que a qualsevol altra regió a Espanya, principalment en oncologia, i en la Fase II (17%) i III (44%). Aprofitant aquesta fortalesa, el 2015 s’ha posat en marxa la Barcelona Clinical Trials Platform (BCTP), una plataforma que vol posicionar Catalunya entre els cinc primers territoris europeus per a la realització d’assaigs clínics. Amb aquest objectiu, reuneix els principals instituts de recerca hospitalària per millorar la coordinació, integració, qualitat, inclusivitat i velocitat de la recerca clínica. Al gener de 2015, els seus membres sumaven 2.740 participacions en estudis clínics actius amb 13.740 pacients reclutats. 

 


[1] Quantitat estimada tenint en compte el PIB de la indústria (indústria biofarmacèutica, tecmèd i digital health), a més de les activitats de la salut (hospitals generals i especialitzats i centres i instituts que proporcionen tractaments mèdics).

 

Fonts: Informe Biocat 2015, Directori Biocat, Generalitat de Catalunya, SAVI, ACRI i Central de Resultats de Recerca en Ciències de la Salut.