Esteu aquí

Entrevista

Marco Pugliese
Marco Pugliese

Director de l'EIT Health Spain

De Perugia (Itàlia) a director d'EIT Health Spain. Marco Pugliese va estudiar veterinària a Itàlia i es va especialitzar en el camp de la neurociència a Barcelona. Després de cofundar el 2006 Neurotec Pharma, una spin-off de la Universitat de Barcelona que desenvolupa nous tractaments per a malalties del sistema nerviós central, va treballar durant l’últim any com a director de l'àrea de desenvolupament de negoci a la Unitat d'Innovació del VHIR. Ara, Pugliese s'enfronta amb optimisme a un nou repte: dirigir EIT Health Spain.

Marco Pugliese: "Anem en un tren amb seients privilegiats"

29.10.2015

Diuen que per aconseguir grans fites es necessita col·laboració. I això és el que busca l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT són les sigles en anglès), la primera iniciativa europea que impulsa la competitivitat i el lideratge europeu en temes d'innovació. Per això s'han anat creant des de 2007 comunitats de coneixement i innovació (KIC en anglès) en diversos àmbits. Un d'ells és l'EIT Health, centrat en salut. Marco Pugliese serà l'encarregat de liderar el node espanyol d'aquest projecte, l'EIT Health Spain, que té la seu al Parc Científic de Barcelona (PCB).

 

Què és EIT Health?

EIT Health és una associació europea que forma part del programa EIT i que té com a objectiu promoure el benestar en salut, fomentar noves pràctiques i afavorir un envelliment saludable per als ciutadans europeus. És una agrupació del voltant de 180 partners de diferents països.

Quins països formen part?

Espanya, França, Bèlgica i Holanda, el Regne Unit i Irlanda, Alemanya i Suècia són els nodes principals que integren EIT Health. Després hi ha els nodes agrupats sota el nom d’Innostars (Croàcia, Hongria, Polònia, Portugal, Eslovènia i Gal·les). Dins de cada un dels nodes hi ha institucions de tres sectors diferents que formen un triangle de coneixement sobre el qual actuarà EIT Health.

Per tant, EIT Health se centrarà en tres sectors: ¿quins són?

Els grans pilars són business creation, innovació i educació. El primer haurà d'actuar com a acceleradora, incloent tot allò relacionat amb la creació d'empreses, recerca de finançament, suport a les pimes tecnològiques, etc. Per la seva banda, el pilar d'innovació potenciarà projectes que les empreses proposen al mercat, però també els que sorgeixen de les necessitats del mercat y de la mateixa societat. Finalment, el pilar d'educació busca formar (bio)emprenedors en salut combinant coneixement tecnològic i les millor pràctics pedagògiques..

Els objectius són ambiciosos, com es concretaran?

De moment per al 2016 està previst posar en marxa més de 90 activitats interrelacionades i executades pels nodes, crear 19 nous productes al mercat, incubar més de 70 noves idees de negoci, entrenar més de 700 professionals de la sanitat i que més de 150.000 persones participin en activitats online i cursos de formació.

Aconseguir que 180 partners diferents s'alineïn amb aquests objectius comuns deu ser complex...

A cada node ha d'haver un equilibri de partners de les tres àrees perquè es produeixi una col·laboració entre ells. La idea és que no siguin àrees tancades, sinó que s'interrelacionin. En el node espanyol hi ha 18 associats, entre els quals trobem els purament educatius, els educatius orientats a negocis, indústries farmacèutiques, centres públics de recerca i fundacions. És aquesta diversitat la que farà possible la col·laboració. I aquest requisit s'ha d'aplicar també entre els nodes perquè es creïn xarxes i col·laboracions creuades.

I aquí és on entra en joc el paper dels directors de cada node, en el seu cas de l’espanyol...

Exacte. Jo crec que els directors dels nodes som un facilitador per millorar la comunicació entre l'EIT central i els partners i entre els mateixos partners. Volem molta transparència i que la informació flueixi ràpidament perquè només es podran crear sinèrgies si els associats saben què fan els altres partners.

Com beneficia els associats el fet de formar part d'EIT Health?

Hi ha beneficis directes i indirectes. D'una banda, els permet aconseguir finançament per als seus projectes i activitats, i de l'altra, augmentar les seves xarxes de relacions i networking. El fet que un partner no tingui finançat un projecte o una activitat, no exclou la possibilitat que pugui contactar amb actors amb els que acabin col·laborant, ja sigui dins o fora de EIT Health. Es crearan aliances estratègiques potents, i aquest és un benefici indirecte molt important.

Aquestes aliances han de garantir una millor competitivitat europea davant de potències mundials com els EUA o el Japó?

Separats no anem enlloc. Les empreses poden tenir èxit, sí, però la innovació s'aconsegueix quan s'augmenta el pes específic, que sigui econòmic o científic. Això és una cosa que als EUA tenen garantit. Amb més de 100 partners de qualitat en tots els nodes, hi ha més possibilitats de tenir èxit. Volem crear un veritable consorci europeu en salut amb els millors actors que hi ha actualment.

És una bona oportunitat per a les empreses espanyoles?

Sens dubte. Crec que EIT Health és una oportunitat brutal de crear contactes amb centres europeus punters. Anem en un tren amb seients privilegiats.

Parlem de xifres. Amb quin finançament compta EIT Health?

Entre activitats aportades pels socis i activitats finançades per EIT Health, parlem d'un pressupost general del voltant de 140 milions d'euros només per 2016. Un 25% del pressupost l'aporta l'EIT i els partners posen la resta.

Com es repartiran aquests recursos?

En funció de les activitats. No hi ha un pressupost específic per a cada node: a nivell operatiu els nodes es financen amb aportacions anuals dels partners i només tenen un pressupost assignat per a realitzar activitats que ajudin els associats a crear networking i col·laboració amb altres nodes.

Els associats busquen retorn de la inversió. Quan podrem començar a parlar de resultats?

La nostra agenda estratègica està fixada pel 2022 perquè necessitem temps de desenvolupament i inversió. En sanitat, els resultats es veuen a mitjà-llarg termini i els paràmetres d'èxit no sempre són fàcilment quantificables. Sabrem quantes spin-off s'han creat o quants cursos de formació s'han fet, però la majoria de paràmetres no seran mesurables, com l'impacte que tingui en el benestar de la societat. Necessitem comunicar aquesta idea cap a l'exterior perquè entenguin per què som diferents d'altres projectes associatius.

Quin hauria de ser el missatge?

Hem de comunicar als ciutadans el que estem fent perquè entenguin perquè és tan important la salut, però també a les institucions públiques. Volem un suport polític europeu i local concret que es mantingui durant un temps adequat per obtenir els resultats adequats, que hauria de ser independent de les legislatures polítiques.

Els objectius del pla a mitjà-llarg termini són assolibles?

Són ambiciosos però també realistes. Els partners que estan involucrats són molt potents a nivell tant d'educació com d'innovació i indústria. Això m’esperança molt i em fa ser optimista.

Es necessita optimisme per enfrontar-se a un repte com aquest ...

El meu compromís i voluntat és complir amb els objectius fixats i aconseguir que el node espanyol arribi a 2022 amb el màxim d’activitats desenvolupades i que sigui un dels actors més actius. És un repte personal, per descomptat, però també a nivell d'associació. EIT Health ha començat així perquè calia posar la primera pedra. Si som capaços de crear autèntiques interrelacions entre partners i unir les capacitats dels uns amb els altres, crec que pot ser un projecte d'èxit rotund que no acabarà el 2022, sinó que tindrà continuïtat amb nous actors.