Esteu aquí

Peer2scale-Health

Peer2scale-Health, un projecte HORIZON 2020, és un projecte de peer-learning entre quatre agències sanitàries regionals que actuen com a clústers, incloent Biocat.

Peer2Scale-Health se centra en accions per avaluar la qualitat dels serveis dels socis a les empreses i pimes del sector salut: com donen aquests serveis, com millorar-los o dissenyar-ne de nous i com crear serveis comuns de suport a la innovació.

Peer2Scale

Peer2Scale-Health és un projecte de peer-learning de 12 mesos de durada entre quatre agències d’innovació sanitària regionals que actuen com a clústers proporcionant serveis específics de suport a la innovació a la seva xarxa de pimes sanitàries: Biocat (Catalunya), Eurasanté (Hauts-de-France), BioM (Baviera) ) i lifetech.brussels (Brussel·les).

Aquest projecte Twinning+ té l'objectiu de compartir les nostres millors pràctiques per tal d’aprendre mútuament i dissenyar un programa d'innovació comú que acabi incrementant les "habilitats empresarials" d'empresaris i pimes en el moment crític de créixer i escalar. El projecte se centra en tres públics: pimes que afronten les especificitats del sector salut (temps per sortir al mercat, necessitats financeres, regulació...), agències d’innovació i la UE. La DOP final ajudarà a involucrar més agències d’innovació sanitària en una acció d’aprenentatge entre iguals i fomentarà una iniciativa de seguiment per implementar encara més el programa co-dissenyat, tot en benefici de les pimes.