Esteu aquí

BioNanoMed

Amb l’objectiu d’impulsar i desenvolupar la biotecnologia a la BioRegió de Catalunya, el 2011 va néixer BioNanoMed Catalunya. L’aliança va ser impulsada per Biocat i l’IBEC i va unir un total de 18 empreses, centres, hospitals i institucions de recerca per promoure la nanotecnologia aplicada a la salut i a la biotecnologia.

La nanobiomedicina és una de les fortaleses de la recerca a Catalunya, comunitat que ha estat pionera dins l’Estat en crear centres focalitzats en la integració multidisciplinar de nano i biotecnologia, i que actualment són referents internacionals.

 

www.bionanomedcat.org

BioNanoMed 568

BioNanoMed va ser la primera plataforma catalana de bionanomedicina que va néixer per crear sinèrgies, afavorir noves oportunitats de recerca i de negoci en aquest sector i incrementar la visibilitat internacional de les entitats que la integren. 

L’aliança BioNanoMed Catalunya és una xarxa informal que va donar les seves primeres passes a finals del 2010 (amb la participació al Fòrum Biocat) i que tenia com a objectius: 

  • Identificar i posar en marxa projectes de col·laboració en recerca i en desenvolupament de nous productes
  • Organitzar actes públics (conferències, taules rodones, workshops...) per posar en comú els treballs duts a terme i millorar-ne el seu desenvolupament i aplicacions
  • Detectar les necessitats formatives i propostes de tracks educatius i màsters complementaris
  • Establir polítiques d’intercanvis d’investigadors, centres i grups de recerca  amb les empreses del sector
  • Establir estades de pràctiques dels postdoctorants en empreses i promoure els intercanvis internacionals
  • Definir un pla estratègic que obri noves oportunitats de negoci basades en necessitats clíniques
  • Establir prioritats d'internacionalització estant present en fòrums internacionals del sector