Esteu aquí

Boost4Health

El projecte Boost4Health del programa europeu Interreg del Nord-oest  dona suport a les pimes de ciències de la vida i la salut humana i animal perquè puguin créixer internacionalment mitjançant la introducció de les les seves innovacions al mercat europeu. Aquesta aliança, formada per 11 organitzacions líders en competitivitat e innovació empresarial, ofereix suport pràctic i financer a les empreses per tal de millorar la cooperació entre els actors de la recerca i la innovació del nord-oest d’Europa del sector salut, així com impulsar la transferència de tecnologia al mercat i donar suport a la seva internacionalització.

boost4health

Boost4Health ofereix suport financer i connexions a les petites i mitjanes empreses que volen explorar el seu potencial de creixement internacional. Amb aquest fi, Boost4Health està construint una comunitat forta i vibrant en ciències de la vida a la regió del nord-oest d’Europa a través de la cooperació entre organismes regionals, instal·lacions de validació clínica i pimes en una plataforma online i oberta a l’emprenedor. D’aquesta manera, es vol assegurar que el sector de ciències de la vida del nord-oest d’Europa pot explotar tot el seu potencial de coneixement i experiència i posicionar així aquesta regió com un centre clau en el sector de les ciències de la vida.

Ets una pime? aprofita les oportunitats que t'ofereix Boost4Health:

Per aconseguir els seus objectius, Boost4Health ha posat en marxa les següents accions:

Suport financer per incentivar la col·laboració transnacional

El projecte disposa de voucher d'internacionalització a empreses, que podran utilitzar-se en activitats que contribueixin a la construcció de les seves xarxes internacionals en el nord-oest d'Europa. Cada empresa podrà sol·licitar un únic voucher. Existeixen 2 tipus:

1. Connection voucher (500€)

És possible sol·licitar vocuhers de connexió per a assistir a congressos, fires, o altres tipus d'esdeveniment (virtuals o no). Amb un sol voucher de connexió pot cobrir costos en concepte de viatges, entrades, assistència a side-events (per exemple els que permeten fer un pitch enfront d'inversors), etc., per un valor de fins a 500 € que seran reemborsats a l'empresa després de l'activitat. Els esdeveniments elegibles seran aquells que contribueixin a l'expansió internacional de l'empresa i la seva xarxa de contactes.

2. Support voucher (1.500€)

El voucher de suport té un valor de 1.500 euros i dona suport al llançament de col·laboracions entre les pime i un match amb un proveïdor de serveis en un país diferent del nord-oest d'Europa. S'utilitza per a contractar experts als països que formen part del projecte (excepte el propi).

Marketplace - Base de dades de proveïdors de serveis 

Es tracta d'una base de dades en línia on les pimes podran conèixer i contactar proveïdors de serveis per a validar els seus productes, obtenir assessorament d'experts i introduir-se en mercats internacionals segons les seves necessitats. Els serveis oferts en la web podran ser subvencionats amb els vouchers de suport.

En aquesta base de dades es poden buscar proveïdors de serveis externs filtrant per solució, sector d'activitat, regió o tipus de proveïdor.

Les empreses que poden prestar serveis a pimes innovadores del sector, poden inscriure's com a proveïdor de serveis i aconseguir clients de les regions Boost4Health.

Per a rebre més informació sobre aquest projecte, i altres possibilitats de rebre suport en la internacionalització de la teva empresa, posa't en contacte amb Albert Guerrero, Àrea de Relacions Internacionals (aguerrero@biocat.cat).


El projecte Boost4Health en detall

La primera fase del projecte B4H es va desenvolupar de 2016 a 2019 amb la missió de reforçar i promoure la competitivitat internacional de les pimes que treballen en l'ecosistema de salut europeu facilitant l'augment de la TRL dels projectes de pharmabiotech i techmed. El projecte tenia 4 tasques principals:

 • Assignació de vouchers d'internacionalització
 • Assessorament a companyies en acceleració i internacionalització
 • Construcció de la plataforma en línia de matchmaking per a facilitar la cerca de partners europeus
 • Organització d'esdeveniments de matchmaking en esdeveniments internacionals (BES, BIO BioFit i NLSD)

En 2020 el projecte va entrar en la seva fase de capitalització. L'objectiu d'aquesta fase del projecte B4H és accelerar el creixement i potenciar la capacitat d'internacionalització de les pimes de ciències de la vida en una àrea major del nord-oest europeu, arribant a més empreses de forma més eficient.

Boost4Health permet a les pimes portar les seves innovacions i crear les seves xarxes en els mercats estrangers dels països i regions representats en el projecte:

 • Wallonia, Bèlgica
 • Bretagne, Hauts-de-France i Pays de la Loire, França
 • Baden-Württemberg i Aachen-Cologne, Alemanya
 • Noord Brabant i Gelderland, Països Baixos
 • Catalunya, Espanya
 • Kent, Regne Unit
 • Irlanda

Membres del projecte:

Les regions del nord-oest d'Europa sòcies d'aquest projecte, juntament amb Biocat, són: BOM Business Development & Foreign Investments B.V. (NL, líders), Kent County Council (UK), Oost Nederland NV (NL), Université de LIEJA (BE), Biotech Santé Bretagne (FR), BioRegio STERN (DE), Eurasanté (FR), MedLife e.V. (DE), WestBIC (IE), Atlanpole Biotherapies (FR) i Biocat (CAT).

Logos partners Boost4Health