Esteu aquí

Safe-N-Medtech

El projecte SAFE-N-MEDTECH se centra en el desenvolupament d'una plataforma d'accés lliure que proporcioni els coneixements, xarxes i serveis necessaris per al desenvolupament de dispositius mèdics i de diagnòstic basats en la nanotecnologia, i que, a més, contribueixi a avaluar curosament els possibles riscos i beneficis. Aquest projecte està finançat pel programa Horitzó 2020, 

La plataforma SAFE-N-MEDTECH (acrònim de Safety Testing In The Life Cycle Of Nanotechnology-Enabled Medical Technologies For Health) és un “Open Innovation Test Bed” (OITB), conformat per 27 socis, que aporta una visió integral per a avaluar tecnologies mèdiques nano-habilitades en termes de risc/benefici. Així, la plataforma oferirà, a empreses i laboratoris de referència, les capacitats, “know-how”, xarxes i serveis necessaris per a desenvolupar, testejar, avaluar, escalar i explotar comercialment  dispositius mèdics i de diagnòstic basats en nanotecnologies.

El projecte llançarà convocatòries per a que les empreses i laboratoris puguin utilitzar els seus serveis de forma gratuïta a traves de la seva pàgina web.

Biocat dins de SAFE-N-MEDTECH

Biocat entra a SAFE-N-MEDTECH com a un tercer de la mà del Consell Europeu de BioRegions (CEBR), juntament amb altres tres clústers (el Turku Science Park a Finlàndia, l’Hellenic BioCluster a Grècia, i el Bioindustry Park Silvano Fumero a Itàlia).

Biocat i la resta de clústers tenen principalment quatre tasques al projecte SAFE-N-MEDTECH, principalment orientades a fer sostenible en el temps l’OITB:

  • Revisió dels Serveis que proposarà l'OITB, així com el conjunt del seu pla de negoci, per tal d’ajustar-los més a les necessitats reals dels futurs clients potencials
  • Revisió de la nova web del projecte, la qual centralitzarà aquests serveis un cop acabat el projecte, així com les convocatòries pilot a les quals poden participar empreses i laboratoris d’arreu d’Europa
  • Suport en la difusió i comunicació dels esdeveniments, convocatòries de propostes i desenvolupaments futurs
  • Definició del paper potencial dels clústers en el desplegament del futur OITB, en particular orientat a maximitzar l’ús d’aquesta infraestructura per part de les empreses

Per a obtenir més informació sobre aquest projecte i altres possibilitats de rebre suport per a la teva empresa, posa't en contacte amb Albert Guerrero, Àrea de Política Científica i Internacionalització a Biocat (aguerrero@biocat.cat).