Esteu aquí

Xarxes i projectes europeus

BRIGHT té com a objectiu millorar els serveis que faciliten la digitalització de l’ecosistema de les ciències de la vida, i contribuir a reforçar la competitivitat a nivell internacional i les cadenes de valor del subsector Digital Health a Europa. 

INNAXE del programa europeu Horizon 2021 té com a objectiu enfortir la interconnexió dels ecosistemes de ciències de la vida i la salut per incrementar la seva eficiència i capacitats d’innovació, amb el focus en els reptes i oportunitats de la twin transformation.

El projecte BioMan4R2 del programa europeu SMP COSME ofereix suport financer i connexions a les petites i mitjanes empreses dels sectors de fabricació de productes biològics i tecnologies mèdiques que vulguin incrementar la seva resiliència, sostenibilitat i competitivitat. 

El projecte EDAH (acrònim de “Interconnecting innovation ecosystems for common European data space in Health”), finançat sota el programa europeu Horizon Europe, té com a objectiu fomentar el diàleg i desenvolupament cap a ecosistemes innovadors europeus més inclusius, dinàmics, diversos i interconnectats per assolir l’Espai Europeu de Dades de Salut (EHDS).

El projecte SAFE-N-MEDTECH se centra en el desenvolupament d'una plataforma d'accés lliure que proporcioni els coneixements, xarxes i serveis necessaris per al desenvolupament de dispositius mèdics i de diagnòstic basats en la nanotecnologia, i que, a més, contribueixi a avaluar curosament els possibles riscos i beneficis. Aquest projecte està finançat pel programa Horitzó 2020.

EATRIS-Plus té com a objectiu crear més capacitats i oferir eines científiques innovadores per donar suport a l'estratègia de sostenibilitat a llarg termini d'EATRIS com una de les infraestructures de recerca clau d'Europa per a la medicina personalitzada.

2016-2022

Boost4Health és un projecte europeu del programa de suport transnacional Interreg del Nord-oest que estimula la capacitat de creixement internacional i la innovació de les pimes de les ciències de la vida de 9 regions del nord-oest d’Europa sòcies, a les que s’afegeix també Catalunya, per tal de millorar la competitivitats de les regions.

2006-Actualitat

El CEBR està format per una xarxa de professionals de suport a la biotecnologia que recolzen la seva biocomunitat local a través de serveis directes, incloent el networking, la incubació, l’associació i la promoció del clúster. 

2016-2019

Onconet és un projecte del programa transnacional Interreg Sudoe que pretén establir una xarxa d’excel·lència permanent en oncologia a través de la mobilització d’actors sanitaris de l’espai sud-oest d’Europa al voltant de la prevenció, la diagnosi, l’assistència i la investigació translacional. 

2015-2017

bioXclusters alliance és la continuació del projecte original  bioXclusters desenvolupat del 2012 al 2014, amb l'objectiu de  facilitar a petites i mitjanes empreses l'accés als mercats no europeus. Participen els 4 principals clústers de salut d’Europa. 

2012-2015

Bilat USA 2.0 és un projecte del 7è Programa Marc (7PM) de la Comissió Europea que promou la cooperació científica, tecnològica i en innovació entre Europa i els Estats Units. A més de Catalunya, hi participen vuit països europeus i quatre entitats de prestigi nord-americanes.

2013-2015

Transbio SUDOE és la continuació del projecte Interbio, té per objectiu unir centres de recerca, plataformes tecnològiques, universitats i empreses de vuit regions d’Espanya, França i Portugal en una xarxa interdisciplinar per transformar amb més eficàcia els resultats de la recerca biotecnològica en realitats econòmiques.

2012-2013

bioXclusters és un projecte desenvolupat amb el suport de la Unió Europea que té com a missió reforçar i promoure la competitivitat internacional de les pimes biotecnològiques en tres mercats estratègics com són els Estats Units, la Xina i el Brasil.

 

2012-2014

L’ETTBio és un programa de cooperació internacional Interreg IVC dirigit a identificar, intercanviar i comunicar les bones pràctiques que permetin la transferència de tecnologia en biotecnologia amb l’objectiu final de millorar les polítiques regionals en aquest àmbit. Incorpora deu socis corresponents a set regions europees.

2010-2013

HealthTIES és un consorci format per quatre regions europees i que vol impulsar la innovació en tecnologies mèdiques i aproximar la recerca en aquest àmbit a les necessitats dels pacients.

 

2009-2012

Interbio és un programa de cooperació interregional que té com a objectiu fomentar la cooperació transnacional, la transferència de tecnologia i la innovació en els camps de la biotecnologia i ciències de la vida al sud-oest d'Europa. 

2009-2011

Bio-CT tenia com a objectiu impulsar la valorització de projectes, a més de la creació d’empreses biotecnològiques. En total, hi van participar entitats d’Alemanya, França, Hongria, Itàlia, Regne Unit i Catalunya.

2014-2018

ELIXIR és una iniciativa que pretén construir una infraestructura europea sostenible per a la informació biològica, el suport a la investigació biològica i la seva traducció a la medicina i al medi ambient, a les bioindústries i a la societat. 

2011-Actualitat

BioNanoMed Catalunya va néixer amb l'objectiu d'impulsar i desenvolupar la bioteconologia a la BioRegió i va unir un total de 18 empreses, centres, hospitals i instituts de recerca.

2011-Actualitat

Oncocat és una xarxa catalana impulsada per Biocat que va sorgir el 2011 per tal d’afavorir la coordinació entre les empreses i entitats de recerca catalanes dedicades a l’oncologia. 

L’Aliança de Clústers Europeus de Diagnòstic (EDCA) és una aliança europea formada per nou clústers que uneixen forçes per impulsar la innovació en el camp del diagnòstic mèdic a Europa.