Esteu aquí

Nota de premsa

Biocat aposta pel 'contract manufacturing' per impulsar el sector de les tecnologies mèdiques a Catalunya

És una estratègia que permetrà reconvertir sectors industrials tradicionals.

Biocat, juntament amb el 22@Barcelona i ACC1Ó, ha elaborat un pla d’acció que té com a objectiu fonamental implementar el contract manufacturing a la BioRegió.

El projecte pretén aglutinar el clúster de tecnologies mèdiques per crear un sector potent en innovació.

13.05.2010

Avui ha tingut lloc al Museu Colet de Barcelona la jornada Impulsant el contract manufacturing per a tecnologies mèdiques a Catalunya organitzada per Biocat amb la col·laboració de 22@Barcelona, ACC1Ó i la consultora Grupo Idom, en què s’han presentat les línies mestres del Pla d’Acció que té com a objectiu enfortir el sector de les tecnologies mèdiques al nostre país mitjançant el contract manufacturing. Un dels eixos estratègics de Biocat —com a entitat que coordina, dinamitza i promociona el sector biotec català— és fomentar la competitivitat empresarial de tots els agents de la BioRegió i, precisament, el contract manufacturing és una estratègia que pot permetre la reconversió de companyies de sectors industrials tradicionals amb components afins al sector de tecnologies mèdiques i la consolidació internacional de les empreses que hi participin.

En aquest sentit, el contract manufacturing consisteix en externalitzar una o diverses activitats que composen la cadena de valor d’una companyia, una pràctica molt comuna a l’actualitat i que genera grans oportunitats de negoci i economies d’escala essencials per al sector de les tecnologies mèdiques. Segons apunta la Dra. Marta Príncep, directora d’Innovació de Biocat, “volem reorientar el teixit industrial tradicional de Catalunya perquè participi d’un clúster tan potent i amb tanta projecció com el de les tecnologies mèdiques, de manera que el contract manufacturing és l’eina ideal per crear sinergies positives que permetin la innovació i creació de productes d’alt valor afegit”.

Per la seva banda, Xavier Ayneto, director d’Innovació de Grupo Idom, afegeix que “el contract manufacturing al sector tecmed té moltes potencialitats i ja gaudeix d’un gran creixement a d’altres regions d’Europa. Catalunya ha d’aprofitar les prestigioses infraestructures sanitàries amb les que compta perquè aquest creixement també sigui una realitat al nostre país”.

Per la Dra. Marta Príncep “l’estratègia de contract manufacturing és essencial perquè el sistema tradicional de negoci s’està perdent. Hem de procurar emprar estratègies com aquesta per enfortir clústers amb enormes potencialitats de creixement, involucrant companyies d’altres sectors que puguin reorientar els seus serveis i productes perquè també participin d’àmbits d’excel·lència tant importants per al futur com el de les tecnologies mèdiques”.

El Pla d’Acció presentat aquest matí recull 28 mesures que s’articulen a l’entorn d’alguns eixos estratègics: formació (tan de gestors de projectes com d’emprenedors), cooperació empresarial, participació d’empreses catalanes en projectes europeus, accés al finançament, impuls de consorcis de recerca, assessorament en temes de regulació i normativa sectorial, entre d’altres.

El cercador on-line de contract manufacturing

La primera acció concreta en l’àmbit de la cooperació empresarial és la creació d’un cercador on-line de contract manufacturing, que s’ha presentat aquest matí i que facilita la cerca d’oportunitats de negoci i possibles partners a les empreses catalanes d’altres sectors industrials que volen reconvertir la seva activitat i introduir-se en el sector de les tecnologies mèdiques. Biocat ha estat l’encarregada de posar en marxa aquesta proposta que formarà part del seu web i que està disponible de manera oberta i gratuïta a: http://www.biocat.cat/cercador-contract-manufacturing

Amb un disseny molt senzill i intuïtiu, l’eina permet la recerca en tres passos (materials, tècniques i aplicacions terapèutiques) d’empreses del sector tecmed, per tal de poder-los oferir serveis, especialment en les fases de fabricació de components i assemblatge, que són les que contemplen prioritàriament l’externalització. Tot i que aquesta eina està enfocada per al teixit empresarial de Catalunya, també es fa extensiva a la resta de l’Estat i altres països, de manera que estarà disponible en tres idiomes (català, castellà i anglès).

Tal com afirma la Dra. Príncep, “és un dels molts productes tangibles que Biocat proporciona a tots els agents de la BioRegió per facilitar aliances, necessitats de recerca i sinèrgies entre empreses de sectors diferents entre sí, quelcom essencial per al creixement de la BioRegió a nivell nacional i internacional”.

Biocat és l’organització que coordina, dinamitza i promou la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya. Impulsada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, integra també diverses empreses i entitats de referència del sector.

Per a més informació contactar amb:
Sílvia Castells (Inforpress) • Tel. +93 419 06 30 • scastells@inforpress.es
Silvia Labé (Biocat) • Tel. +34 93 310 33 69 • M. 662 315 400 • slabe@biocat.cat

Amb el suport de: