Esteu aquí

Nota de premsa

La Cambra de Comerç de Barcelona i Biocat sumen esforços per impulsar la innovació i la internacionalització en el sector biotecnològic i biomèdic

15.07.2009

Un dels objectius de Biocat com a organització dinamitzadora i aglutinadora del sector biotecnològic i biomèdic a Catalunya és cercar socis de coneixement en projectes de mutu interès per consolidar la BioRegió i situar-la com a pol de referència a nivell internacional. En aquest context s’emmarca l’acord de col·laboració que Biocat acaba de signar amb la Cambra de Comerç de Barcelona centrat principalment en promoure la innovació i la internacionalització del sector biotecnològic català, desenvolupar accions formatives per millorar les competències professionals, i fomentar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) dins del sector biotecnològic com a clau per a la seva dinamització.

La internacionalització és clau per a la competitivitat en biotecnologia. Per aquest motiu, un dels principals eixos del conveni subscrit  entre Cambra de Comerç de Barcelona i Biocat es basa en col·laborar en la promoció internacional de les biotec catalanes, impulsant accions comercials i de cooperació amb empreses de diferents països, amb el compromís d’intercanviar informació relativa a aquestes iniciatives.

El conveni també recull la voluntat de promoure la formació específica per al sector, d’acord amb les línies estratègiques d’ambdues entitats. . ”Amb aquest nou conveni fem un pas més enllà en aquesta àrea”, explica en Manel Balcells, president de la Comissió Executiva de Biocat, “desenvolupant accions orientades a la millora de les competències professionals, àmbit on Biocat està treballant activament amb iniciatives formatives com les Biocàpsules, el Programa de Captació de Talent –juntament amb Promoció Econòmica de la Generalitat de Catalunya- o el projecte BIO-CT (Biological Common Tools), per a fomentar els intercanvis entre països europeus i proposar bones pràctiques compartint estructures i facilitant la maduració de projectes, per exemple”.

La biotecnologia i les tecnologies mèdiques són tecnologies que, juntament amb les TIC, poden reportar grans beneficis socials, econòmics i mediambientals, convertint-se en la base del nou model econòmic basat en el coneixement. Per aquesta raó, difondre i fomentar l’ús d‘aquestes tecnologies és també un dels objectius del conveni entre Biocat i la Cambra de Comerç de Barcelona. Segons afirma  el president de la Cambra de Comerç de Catalunya, Miquel Valls, “l’accés de les empreses a les noves tecnologies ha afavorit la creació de nous processos de gestió que milloren notablement la competitivitat; per tant, el desenvolupament de companyies en el nou entorn empresarial passa necessàriament per l’adopció i una correcta assimilació de les TIC. El seu ús es tradueix en importants canvis en la cadena de valor i en punt clau en la innovació”.

El conveni inclou acords per  facilitar a les empreses i entitats de la BioRegió els serveis d'innovació de la Cambra que puguin ser de l’interès del sector. En aquest sentit, les empreses biotecnològiques i biomèdiques catalanes poden optar a serveis de la Cambra inclosos en els seus Plans d’Internacionalització, Innovació, Desenvolupament Empresarial i de Formació.

Biocat és l’organització impulsada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, i integrada per empreses i institucions públiques de recerca, que promou la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya, creant un entorn adequat per donar valor a la recerca mitjançant un sistema de transferència de coneixement actiu, eficient i dinàmic. Entre els seus objectius estan facilitar les interrelacions i les sinergies entre tots els actors de l’entorn biotecnològic, impulsar el sector i convertir-lo en un motor econòmic, promoure la biotecnologia catalana en l’àmbit internacional, i informar i millorar la seva percepció en la societat.

Per a més informació:
Silvia Labé • Tel. +34 93 310 33 30 • Correu-e: slabe@biocat.cat