Esteu aquí

Notícia

Biocat presenta el primer informe sobre l’estat de la biotecnologia a Catalunya al Fòrum de la BioRegió

AddToAny buttons: 
25.11.2009

El proper dia 3 de desembre, en el marc del Fòrum de la BioRegió 2009 que se celebrarà a la Casa Llotja de Mar de Barcelona -i davant de més de 500 empresaris, investigadors i gestors- es presentarà l'Informe Biocat 2009 sobre l'estat de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques a Catalunya.

L'Informe Biocat 2009 és el primer estudi específic del sector a Catalunya i neix "amb l'esperit de fer una radiografia del sector i conèixer on hi ha les oportunitats de millora, imprescindible per bastir les polítiques de futur que ara ens calen", com reconeix el Dr. Manel Balcells, president de la Comissió Executiva de Biocat.

El vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del patronat de Biocat, Josep-Lluís Carod-Rovira ha remarcat, durant la roda de premsa celebrada aquest matí, l'enorme potencial de creixement del sector que destaca per tenir personal altament qualificat, centres de recerca de referència internacional i empreses joves i dinàmiques. Com a mancances ha assenyalat el dèficit en la transferència tecnològica entre els centres de recerca i la indústria, ja que "innovar és posar les invencions al mercat", i la necessitat de disposar de més recursos econòmics.

El 25% de les empreses biotecnològiques de l'Estat són catalanes

L'informe destaca la clara preeminència de la biotecnologia vermella (medicaments i teràpies per a la salut humana); empreses, en general, petites (un 60% de les biotec té menys de 10 treballadors) i molt joves (més de la meitat han estat creades després del 2000); centres i instituts de recerca que són referents estatals i internacionals, que ocupen un personal altament qualificat i centren especialment la seva recerca en àrees com la oncologia (60% dels centres), el sistema nerviós (42%) i la cardiologia (40%), però que encara generen un nombre reduït de patents i promouen la creació d'un nombre baix d'spin-off.

Les inversions en el sector de la biotecnologia i la biomedicina són un capítol cada vegada més important dins del volum total d'inversions en recerca. Dels 554 milions d'euros invertits en R+D per l'Administració catalana el 2008, prop d'un 30% van anar directament a recerca biotecnològica. En el conjunt de l'Estat espanyol, la facturació de les empreses biotecnològiques el 2008 s'estima en 706 milions d'euros, el 22,7% dels quals correspon a empreses catalanes. La taxa de creació de noves empreses biotec a Catalunya (25% el 2008 i 27% el 2007) supera el de moltes regions europees i el global de l'Estat espanyol. De fet, el 25% de les empreses biotecnològiques de l'Estat són catalanes.

L'Informe Biocat 2009 ofereix una anàlisi de com són aquestes empreses i centres de recerca que treballen a Catalunya, a partir de l'explotació de la informació recollida en el Directori Biocat, de quasi 150 enquestes realitzades durant 2009 i del creuament i extrapolació dels diversos informes sectorials d'àmbit estatal.

Com indica l'estudi, el directori de la BioRegió de Catalunya registra 65 empreses biotecnològiques i 70 farmacèutiques (representen el 45% del total de l'Estat espanyol), entre les que destaquen els sis principals laboratoris amb presència internacional (Almirall, Esteve, Grupo Ferrer, Lácer, Uriach i Grifols). Les farmacèutiques catalanes van invertir 381 milions d'euros en R+D el 2008.

D'altra banda, el subsector de les tecnologies mèdiques és cada cop més important (el directori registra més de 150 empreses d'aquest àmbit) i aplega un conjunt divers d'empreses, on es poden trobar des de petits laboratoris que produeixen kits biològics per a diagnòstics fins a companyies grans de sectors industrials tradicionals -òptica, plàstics, metal·listeria...- que s'ha reconvertit o produeixen components per a dispositius mèdics.

Catalunya és capdavantera en recerca biomèdica

Una de les grans fortaleses del sector biotecnològic i biomèdic català és la convergència de la recerca dels centres i de les empreses en àrees terapèutiques com l'oncologia i el sistema nerviós. Això permet abastar tota la cadena de valor i poder treballar des de la idea més pionera en un laboratori fins a la identificació de biomarcadors en hospitals (recerca translacional), passant per la invenció de nous medicaments o la producció de kits de diagnòstic en malalties que tenen gran prevalència i un fort impacte entre la població.

El futur passa per la internacionalització

Entre les mesures que cal promoure, Manel Balcells destaca l'impuls a la internacionalització de les companyies catalanes, el suport a la transferència tecnològica des de les entitats de recerca cap a les empreses i l'accés d'aquestes al capital risc: "l'informe ens mostra que les empreses de la BioRegió actuen principalment al mercat català (44%) i espanyol (51%). Cada vegada hi ha més presència a Europa (43% de les empreses), però només un 11% de les nostres companyies actuen als EUA, el principal mercat biotecnològic del món".

Les escasses dimensions de les empreses i la manca de recursos per afrontar el creixement -l'informe assenyala que el 35% de les companyies de la BioRegió facturen menys de 500.000 euros l'any i que un 30% no té beneficis- són també un handicap per al desenvolupament del sector. També ho és la manca de personal especialitzat en gestió empresarial.

Un altre aspecte clau és com fer arribar al teixit empresarial la recerca que realitzen centres, instituts i grups d'investigació mitjançant la transferència tecnològica. Catalunya és una potència internacional en recerca sobre nanotecnologia i en els darrers anys ha vist créixer enormement el pes d'eines com la bioinformàtica. A més, amb el 25,54% de les publicacions científiques, Catalunya ocupa una posició capdavantera dins l'Estat. Tanmateix, el nombre de sol·licituds de patents que generen els nostres centres és molt baix. L'Informe Biocat identifica aquest aspecte com un altre repte que cal afrontar de manera immediata, ja que el nombre de patents és un indicador clar de la capacitat del sector de convertir la recerca científica en aplicacions que puguin arribar al mercat i impulsar l'economia.

A més de l'anàlisi estadística de la realitat d'empreses i centres de recerca de la BioRegió, l'informe inclou una sèrie de capítols introductoris sobre les tendències de la biotecnologia al món i a Catalunya. Per la seva elaboració, Biocat ha comptat amb la col·laboració del Dr. Pere Puigdomènech (biotecnologia verda o agroalimentària), el Dr. Josep Castells (biotecnologia blanca o industrial) i el Dr. Lluís Pereras (tecnologies mèdiques).

Més informació: innovacio@biocat.cat

Contingut relacionat: 
Categories: