Esteu aquí

Notícia

Neix Oncocat, la xarxa catalana d’oncologia

La xarxa centrarà els esforços en aprofitar millor les oportunitats i propiciar els projectes comuns entre les empreses i entitats de recerca catalanes i projectar internacionalment el potencial de Catalunya en aquest àmbit.

AddToAny buttons: 
29.06.2011

REDACCIÓ

L’oncologia és l’especialitat mèdica de major importància a Catalunya, tant pel que fa a assistència com en l’àmbit de la recerca, tal i com consta a l'Informe Biocat 2009. Aquesta atenció prioritària per l’oncologia està alineada amb les tendències globals; segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el càncer serà la primera causa de mortalitat els propers anys i segons l’informe Beyond Borders (Ernst & Young 2009), l’oncologia representa el 21% dels estudis clínics de Fase III que es fan a Europa.

A Catalunya es fa molta recerca bàsica, translacional i clínica en aquest àmbit, amb la participació d’integrants de tota la cadena de valor, des de grups i centres de recerca, fins a hospitals i empreses. Per tal d’afavorir la coordinació entre aquestes entitats i potenciar-ne la sinergia, s’ha creat la xarxa Oncocat, que ha de servir tant per aprofitar millor les oportunitats i propiciar els projectes comuns com per projectar internacionalment el potencial de Catalunya en aquest àmbit.

La xarxa Oncocat està impulsada per Biocat i fins ara ja s'hi han adherit les següents empreses, entitats i grups de recerca, una bona mostra d’aquest gran potencial que té l’oncologia a casa nostra:

El mes de maig passat es va presentar, també, l'aliança BioNanomed Catalunya, impulsada per Biocat i l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), que uneix 18 empreses i institucions de recerca catalanes.

Cèl·lula cancerosa. L'oncologia és l'especialitat mèdica més rellevant que té actualment Catalunya.

Contingut relacionat: 
Categories: