Esteu aquí

Notícia

La nova “Red de Biorregiones Españolas”, instrument per al sector

AddToAny buttons: 
23.10.2008

La creació de l'RBR respón a la necessitat de crear una eina que aglutini les diferents bioregions, i que faciliti la coordinació d'iniciatives i l'interlocució entre Comunitats i Govern estatal en matèria del sector.Les cinc bioregions que avui dia estan constituïdes a l'Estat espanyol (Andalucía BioRegión, BioBasque, Biocat, Bioval i Madrid Bioclúster) es coordinen en xarxa amb l'objectiu de donar un nou impuls al desenvolupament del sector.

La creació de la "Red de Biorregiones" (RBR) suposa un punt d'inflexió al sector, que se suma a l'important creixement de la biotecnologia i les biociències en aquests darrers anys, al Pla Nacional d'R+D, i a la creació del nou Ministeri de Ciència i Innovació. Respón a la necessitat de crear una eina que aglutini les diferents bioregions i faciliti la coordinació d'iniciatives i la interlocució entre Comunitats Autònomes i Govern de l'Estat en matèria del sector.

El principal objectiu és convertir-se en un fòrum on identificar bones pràctiques, aprofitar sinergies i intercanviar coneixements i experiències, així como canalitzar les necessitats i propostes del sector, accelerant el seu desenvolupament a l'Estat.
L'RBR es basa en el model de l'organització mitjançant bioregions, la qual ha demostrat ser realment eficaç per la seva capacitat d'aglutinar i endreçar els diferents actors que intervenen al sector, des d'empreses a hospitals, organismes de recerca, administració i una entitat de promoció. Però també en el "Council of European BioRegions" (CEBR), entitat creada l'any 2006 i que actualment ja aglutina més de 100 membres del sector a tota Europa.

De moment l'RBR està integrada per cinc bioregions, però es preveu que en un futur altres Comunitats que es trobin en procés d'organització dels seus respectius bioclústers s'adhereixin a aquest organisme, com Canarias Biorregión, Biorregión de Extremadura, Biorregión de Aragón, Biorregión de Navarra i Bioclúster de Baleares.

La RBR es va presentar davant dels mitjans el 18/09/08 en el marc de BIOSPAIN.