Esteu aquí

Notícia

Troben un formigó biològic per construir façanes ‘vives’

És un material que millora el confort tèrmic en edificis i permet reduir el CO2 de l’atmosfera. L’empresa catalana Escofet s’ha interessat en comercialitzar-lo.

AddToAny buttons: 
07.01.2013

Redacció

El Grup de Tecnologia d’Estructures de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) ha desenvolupat un tipus de formigó biològic amb capacitat perquè hi creixin organismes pigmentats de manera natural i accelerada, concretament algunes famílies de microalgues, fongs, líquens i molses. El material, que està pensat per a façanes d’edificis i altres construccions en climes mediterranis, té diversos avantatges mediambientals, tèrmics i decoratius respecte altres solucions de construcció similars:

  • Permet absorbir i reduir el CO2 de l’atmosfera gràcies al recobriment biològic.
  • Té capacitat per captar la radiació solar, la qual cosa permet regular la conductivitat tèrmica a l’interior dels edificis en funció de la temperatura assolida.
  • Serveix per decorar àrees determinades i amb diferents acabats i tonalitats cromàtiques. De fet, mostra l'evolució temporal amb els canvis de coloració en funció de l’època de l’any.

Ara, l’equip de científics —encapçalat per Antonio Aguado i format també per Ignacio Segura i Sandra Manso— investiga la millor manera d'accelerar el creixement natural d’aquest tipus d’organismes en el nou formigó, obtenint un aspecte atractiu en no més d’un any. Aquesta fase experimental es realitza a cavall entre la UPC i la Universitat de Gent (Bèlgica). La investigació també ha comptat amb la col·laboració del professor Antoni Gómez-Bolea, de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, que ha fet aportacions en l’àmbit de creixement biològic sobre materials de construcció.

Per obtenir el formigó biològic s’han modificat el pH i altres paràmetres que influeixen en la bioreceptivitat del material, com ara la porositat i la rugositat superficial. El resultat obtingut és un element multicapa (una capa estructural, una capa d’impermeabilització, una capa biològica i una capa de revestiment). Es pot utilitzar per a edificis de nova construcció i per rehabilitar els existents. A diferència dels sistemes actuals de façanes vegetades i jardins verticals, el nou material planteja un creixement biològic sobre el mateix material suport, per tant, no necessita estructures portants complexes i permet seleccionar la zona de la façana on es vol obtenir creixement biològic.  

Amb la idea en vies d'obtenir la patent, l’empresa catalana Escofet 1886 SA, fabricant de panells de formigó arquitectònic i d'equipament urbà, ja s’ha mostrat interessada en comercialitzar el material.

Més informació en el web de la UPC.

Simulació d'una façana vegetal al Centre Cultural Aeronàutic del Prat de Llobregat - Foto: © UPC.

Contingut relacionat: