Esteu aquí

Visió, missió i valors

Visió

Biocat vol posicionar la BioRegió de Catalunya com un dels ecosistemes més forts i col·laboratius del sector de les ciències de la vida i de la salut a nivell internacional, reconegut per la seva excel·lència en recerca, innovació i emprenedoria. 

 

Missió

Biocat és un agent estratègic  i catalitzador en la construcció de l’ecosistema català de ciències de la vida i de la salut.

Biocat dinamitza tots els stakeholders de la BioRegió (companyies, grups i entitats de recerca, hospitals i estructures de suport a la innovació) per transformar el coneixement i la tecnologia en creixement econòmic i impacte social. 

 

Valors

En l’exercici de la seva missió, Biocat té sempre present els següents valors a l’hora de desenvolupar les seves actuacions:

  • Flexibilitat i innovació: amb una estructura flexible i adaptable, Biocat està atenta als signes de canvi de l'entorn per dissenyar estratègies de resposta als reptes futurs i necessitats canviants d’un sector jove i en creixement.
  • Col·laboració: Biocat facilita la interrelació i el treball en equip dels agents públics i privats de la BioRegió per assegurar la consolidació i el desenvolupament del sector. Biocat implica entitats i empreses en el disseny dels seus programes i actua com a plataforma i espai de trobada per a xarxes i projectes nacionals i internacionals.
  • Qualitat i eficàcia: Biocat treball els seus projectes amb els més alts estàndards de qualitat, en línia amb el nivell d’excel·lència de la recerca catalana i la professionalitat que caracteritza el sector empresarial.
  • Orientació a client: gràcies a un diàleg constant i fluid amb els agents del sector, Biocat dóna resposta a les seves necessitats de manera àgil i efectiva. De fet, part essencial de la feina de Biocat es dirigeix a  reduir els obstacles que empreses i centres troben en la seva activitat habitual i dissenyar solucions a mida de les diferents tipologies d’organitzacions del sector.
  • Compromís: el ferm compromís amb els seus objectius i l’acció continuada en el temps són clau per a l’èxit de l’estratègia de Biocat.