Esteu aquí

Visió, missió i valors

Biocat és un agent estratègic i catalitzador en la construcció, impuls i projecció de l’ecosistema català de ciències de la vida i de la salut. 

Visió

Biocat vol posicionar la BioRegió de Catalunya com un dels ecosistemes líder a Europa amb impacte global.

Missió

Maximitzar l’impacte econòmic i social de l’ecosistema de ciències de la vida i innovació en salut a Catalunya. 

Valors

En l’exercici de la seva missió, Biocat té sempre present els següents valors a l’hora de desenvolupar les seves actuacions:

  • Compromís
  • Eficàcia i eficiència
  • Singularitat
  • Col·laboració