Esteu aquí

Jornada per promoure sinèrgies

Amb l’objectiu d’identificar sinèrgies i promoure la col·laboració entre les regions que formen part d’Interbio, Biocat ha organitzat diferents jornades, seminaris científics i workshops al llarg d’aquests dos anys. Jornades com la que es va fer a Barcelona el maig de 2012, El paper de les plataformes i infraestructures en la recerca translacional per discutir l’origen, el present i els reptes de futur de les plataformes tecnològiques en la recerca translacional, els models de negoci i les estratègies, i valorar les complementarietats que ofereixen respecte les Contract Research Organizations (CRO) i les infraestructures privades; o el Forging Partnerships que va reunir científics de les institucions associades a aquest projecte –la Universitat Paul Sabatier de Tolosa, la Fundació per a la Innovació Urbana i Economia del Coneixement de València, l’Institut Tecnològic de Química Biològica de Lisboa, l’Institut de Ciències Biològiques de Bordeus i Biocat– per tal d’identificar col·laboracions i intercanvis en dos àmbits temàtics: el disseny i descobriment de fàrmacs, i la medicina regenerativa i cèl·lules mare.

Entre aquestes trobades també cal destacar els workshops sobre nanobiotecnologia i tecnologies de la informació per a la biologia i la salut organitzats per Biocat per tal d’incrementar el coneixement mutu i la col·laboració entre les diferents regions que formen part d’Interbio, i identificar algunes necessitats comunes (infraestructures, finançament,...) en dos àmbits, la nanotecnologia i les tecnologies de la informació aplicades a la salut.

A més, per tal d’ampliar i facilitar les associacions publicoprivades i augmentar la transferibilitat dels resultats a les empreses, s’ha editat el llibre blanc From Research to Market: Key Issues of Technology transfer from public research centres.  En aquesta publicació, que es pot consultar en línia en el web d’Interbio i de Biocat, s'hi poden trobar les especificitats dels centres de recerca públics quant a polítiques de protecció i entorn regulatori que poden influir en el procés de transferència de tecnologia, o la descripció dels passos i les fases que han de seguir les empreses que estiguin interessades a comercialitzar una tecnologia des d’un centre de recerca públic. A més, també ofereix una visió general de les fonts més importants per identificar tecnologies amb potencial i identifica els problemes clau que s'han de tenir en compte.

Per Nerea Alonso, aquest projecte “ha fet possibles sinergies molt favorables per al conjunt de la comunitat científica i s’ha consolidat com un mitjà d’intercanvi i un punt de trobada per als cinc territoris europeus, que ha permès que se’n beneficiés tota la comunitat d’estudiants, investigadors i empreses de la BioRegió de Catalunya”. L’èxit d’Interbio s’ha vist recompensat amb l’aprovació, per part de la Comissió Europea, d’una segona part del projecte, el Transbio Sudoe (El bioclúster trasnacional del sud-oest europeu) amb l’objectiu fonamental de consolidar i fer créixer la xarxa Interbio i esdevenir el clúster del sud d’Europa. Les prioritats de Transbio Sudoe 2013-2014 són fomentar la transversalitat, la transdisciplinarietat i la transferència de tecnologia per tal de fomentar la innovació en el camp de la biotecnologia i la salut i així poder promoure la creació i el desenvolupament empresarial.

Per Isabel Muntané

Aquesta primavera es va tancar Interbio, un projecte de col·laboració entre cinc regions europees finançat amb fons Feder de la Comissió...