Esteu aquí

Reportatge

Sinopsi B·Debate - Tècniques d'imatge molecular per a la medicina de precisió

La medicina busca cada vegada més un major grau de precisió. I en aquest camí s'acompanya d'un aliat cada vegada més important: les tècniques d'imatge. Per discutir alguns dels més recents avenços en aquest camp, B·Debate va convocar diversos dels millors experts internacionals.

05.05.2017

Descarrega la sinopsi   galeria

La medicina busca cada vegada més un major grau de precisió. Identificar el procés exacte que té lloc en cada pacient per oferir un diagnòstic i un tractament el més precisos possible. Busca augmentar l'eficàcia i alhora reduir els efectes secundaris. I en aquest camí s'acompanya d'un aliat cada vegada més important: les tècniques d'imatge. Tècniques que han anat evolucionant des dels Raigs X o les ressonàncies magnètiques fins a les últimes eines que permeten una visualització molt més concreta, de vegades molecular.

Les últimes tècniques s'aprofiten de la fluorescència, la nanotecnologia o el coneixement íntim de la biologia per avaluar l'acció concreta de fàrmacs, el comportament dels tumors o per ajudar els cirurgians a delimitar i guiar les seves operacions. El seu ús i la seva combinació prometen ser útils en investigació, però també en el diagnòstic i tractament de malalties. D'aquesta capacitat sorgeix el concepte "theranostics", la unió en el mateix procés del diagnòstic i el tractament.

Per discutir alguns dels més recents i importants avenços, diversos dels millors experts internacionals es van reunir el 8 i 9 de novembre al debat 'Imaging for Life. From Molecules to Diagnostics and Therapy', organitzat per B·Debate –una iniciativa de Biocat i de l'Obra Social "la Caixa" per promoure el debat científic– conjuntament amb l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) - Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB) i el Jožef Stefan Institute (IJS) - Ljubljana University (Slovenia).

 

CONCLUSIONS

Des dels raigs X, les tècniques d'imatge han evolucionat molt en medicina. Ara busquen fer-se més específiques i guiar l'anomenada medicina molecular.

Una gran part dels fàrmacs fracassa en les seves últimes etapes de desenvolupament. Una millor visualització del seu funcionament ajudaria a millorar la seva eficàcia

Les noves tècniques d'imatge abasten molts processos mèdics. Neix un nou concepte, "theranostics", el seu ús simultani per al diagnòstic i el tractament

El càncer és una de les malalties on la imatge és més important. Les noves tècniques busquen ser útils en el diagnòstic, el pronòstic i fins i tot en guiar els cirurgians durant les operacions

 

Sinopsi completa.