You are here

IC20_22 TÈCNIC DE SUPORT EN PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I PRIVACITAT EN PROJECTES DE RECERCA NACIONALS