You are here

Tècnic de laboratori en Grup de Neurobiologia del Comportament

Entity / company: 
GReNeC-NeuroBio, Departament de Ciències de la Salut i de la Vida, Universitat Pompeu Fabra
Contact person: 
GReNeC-NeuroBio
E-mail: 
seleccion.grenec@upf.edu
Profile description in PDF (must include a contact email): 
Deadline: 
Thursday, 15 March, 2018