You are here

Tècnic/a d’avaluació de la recerca

Entity / company: 
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
Contact person: 
Esther Vizcaino
E-mail: 
evizcaino@gencat.cat
Profile description in PDF (must include a contact email): 
Deadline: 
Monday, 11 October, 2021
Profile: 
Location: