You are here

Tècnic/a Superior en Ciències de la Salut per la Unitat d'Innovació i Transferència Tecnològica

Entity / company: 
Institut d'Investigació i Innovació Fundació Parc Taulí
Contact person: 
Xavier Lechuga
E-mail: 
selecciodp@tauli.cat
Profile description in PDF (must include a contact email): 
Deadline: 
Friday, 16 December, 2016