Skip to main content

Catalan biosciences companies will take part in the 2nd edition of the European Cancer Cluster Partnering (ECCP) which will take place from 15th to 17th September in Oslo (Norway) with the support of Biocat.

The ECCP is the meeting point for the main European oncology biotech companies, business development and licensing executives from the pharmaceutical industry and investors, as well as innovative researchers and clinicians.

The Catalan representation will be through companies like Oryzon, orientated to the discovery of biomarkers and centered on oncology and neurological disorders; VCN Biosciences, dedicated to virotherapy and, in particular, to the administration of viruses modified genetically to destroy tumor cells; Leitat, technological center focused on research, development and innovation, or Endor Nanotechnologies, which develops projects to measure R+D in nanomedicine in therapeutic areas like cancer.

The ECCP main objective, among others, is to foster relations among assistants to speed up innovation in cancer treatment. Besides, it has the objective to promote relations among emergent actors as well as those specialized In oncology, attracting investment for innovative biotech companies, as well as  promoting collaboration among assistants, oncology companies dedicated to diagnosis, therapies, drug delivery, image and medical instruments.

More precisely, the meeting includes several sessions on oncology in 2020, and sessions addressing important aspects of oncology research and development, business development and investor relations.

Former’s edition success

The ECCP first edition took place in Toulouse (France), where 365 people from 22 countries and representatives of 263 companies attended it and over 500 meetings were carried out. Organizers expect to increase these figures this year.

Data: From 15th to 17th September 2010
Lloc: Folketeateret Oslo AS. Storgaten 21-23. Oslo (Norway)

 

Empreses catalanes del sector 'bio', presents a la trobada internacional d'oncologia, European Cancer Cluster

Del 15 al 17 de setembre a Oslo (Noruega).

Les jornades, organitzades per l’Oslo Cancer Cluster de Noruega i el Cancer-Bio Santé Cluster de Tolosa (França), compten amb el suport de Biocat.

Els assistents treballaran, entre d’altres, per fomentar les relacions entre les empreses i institucions per accelerar la innovació en el tractament del càncer.

13/ 09/ 2010

 

Empreses catalanes del sector de les biociències participaran en la segona edició de l’European Cancer Cluster Partnering (ECCP) que se celebrarà del 15 al 17 de setembre a Oslo (Noruega) i que compta amb el suport de Biocat.

L’ECCP és un espai únic de trobada per a les principals empreses biotecnològiques europees especialitzades en oncologia, així com per a executius de business developement i licensing de la indústria farmacèutica, inversors, investigadors i metges.

La presència catalana estarà present a través de companyies com Oryzon, orientada al descobriment de biomarcadors i centrada en oncologia i desordres neurològics; VCN Biosciences, dedicada al camp de la viroteràpia i, en concret, a l’administració de virus modificats genèticament per destruir cèl·lules tumorals; Leitat, centre tecnològic centrat en la recerca, el desenvolupament i la innovació, o Endor Nanotechnologies, que desenvolupa projectes a mida en R+D en nanomedicina en àrees terapèutiques com el càncer. 

L’ECCP està concebut, entre d’altres, per fomentar les relacions entre als assistents per accelerar la innovació en el tractament del càncer. A més, té com a objectius impulsar les relacions entre els actors tant emergents com especialitzats en oncologia, atreure inversió per a les empreses innovadores en biotec i impulsar les col·laboracions entre els assistents, companyies oncològiques dedicades a la diagnosi, teràpies, drug delivery, imatge i instrumental mèdic.

Més concretament, la trobada presenta diverses sessions sobre l’oncologia al 2020 i les perspectives de la propera dècada, així com sessions adreçades a aspectes importants del càncer, com l’R+D, el desenvolupament econòmic de les empreses i les relacions amb els inversors.

Èxit d’assistència en edicions anteriors

La primera edició de l’ECCP es va celebrar a Tolosa (França), on hi van assistir 365 persones provinents de 22 països, així com representants de 263 empreses. En aquesta trobada es van realitzar més de 500 reunions. Les expectatives dels organitzadors són superar aquestes xifres enguany.
 
Biocat és l’organització que coordina, dinamitza i promou la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya. Impulsada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, integra també diverses empreses i entitats de referència del sector.

Tags:
Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.