Pasar al contenido principal



La Comissió Europea (Enterprise and Industry Directorate-General) ha emés el nou esborrany sobre Normes de Correcta Fabricació (GMP:Good Manufacturing Practice) per productes biològics destinats a us humà i veterinari. Aquesta normativa afecta a productes procedents d'animals (aïllament o purificació de teixits), teixits i sang humana (teràpia gènica, cèl·lules somàtiques), proteïnes o vacunes transgèniques, processos de fermentació, cultius cel·lulars, virus, etc. Es fa incís en la formació del personal que hi treballa, el tipus de instal·lació i el control dels materials i processos.



Fins el 14 de març de 2008 es poden enviar comentaris sobre el text



 



Descarregueu el document Descarregueu el document PDF o visiteu la font original a la Comissió Europea: http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/homev4.htm

Suscríbete a nuestras newsletters

Toda la actualidad de Biocat y del sector de las ciencias de la vida y la salud en tu badeja de entrada.