Skip to main content

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és la universitat europea que té més projectes seleccionats en la primera convocatòria de l'ICT Future Networks, l'acció més estratègica en l'àmbit de les tecnologies de la informació del 7PM, segons dades del darrer informe de la Future Networks Unit de la Comissió Europea.

En xifres, la UPC participa en set projectes dels 46 que s'han concedit, i dos d'aquests han estat liderats per investigadors d'aquesta universitat: el projecte ROCKET (Reconfigurable OFDMA-based Cooperative Networks Enabled by Agile Spectrum Use), coordinat per Josep Vidal, del Grup de Recerca de Processament del Senyal i Comunicacions, i el projecte SARDANA (Single-fibre-tree advanced ring-based dense access network architecture), amb el catedràtic Josep Prat, del Grup de Comunicacions Òptiques.

El cost global de les set iniciatives de la UPC és de 49,5 milions d'euros, dels què la UE finança 31,4 milions d'euros. Aquesta xifra representa el 15,7% del finançament total d'aquesta convocatòria, que ha destinat 199 milions d'euros al desenvolupament de les comunicacions del futur, un sector clau per a l'avenç científic i per a la competitivitat europea.

També és la setena entitat europea en participació al 7PM, amb un total de 27 projectes:Programes específics ProjectesImport (milers d'euros)
ICT (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)

19
6.319


PEOPLE (Recursos humans en recerca)

2
320


CAPACITIES (Capacitats en recerca i innovació)

2
445


EURATOM (Recerca i formació en energia nuclear)

1
160


TRANSPORT (Transport i aeronàutica)

2
492


KIC (Comunitats de Coneixement i Innovació de l'IET)

1
101


Total

27
7.907


  


D'altra banda, la UPC és la universitat catalana que ha vist néixer més empreses de base tecnològica (spin-off) dins la

Xarxa de Trampolins Tecnològics: 139 de les 262 empreses creades des de l'any 2001, a les què es dóna suport des del Programa Innova impulsat pel mateix centre. Només durant el curs 2008-2009 es van crear un total de 25 noves empreses -16 start-up i nou spin-off- de base tecnològica, vuit més que el curs anterior.

La UPC, a través del vicerector de Recerca i Innovació, Xavier Gil Mur, és membre del patronat de Biocat.

Fotografia: MareNostrum, uns dels supercomputadors més potents al servei de la recerca, instal·lat a la UPC.

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.