Skip to main content

Les empreses espanyoles i les Agrupacions d'Interès Econòmic (AIE) ja poden presentar la seva sol·licitud a la convocatòria del Subprograma Interempreses Internacional, en la qual es financen projectes d'R+D que afavoreixin la participació d'empreses espanyoles en grans iniciatives europees del Programa Marc de R+D de la UE (Eurostars, JTI, Eranets...) i accions complementàries de futurs projectes internacionals (Eureka, Iberoreka i bilaterals).

Aquesta primera edició compta amb una partida pressupostària de 10 milions d'euros per finançar projectes que s'executin durant el període 2009-2012.

Poden beneficiar-se d'aquestes subvencions –el pagament s'efectuarà per avançat– les empreses i les AIE. Igualment, les associacions empresarials sectorials sense ànim de lucre podran participar en accions complementàries de promoció.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació annexa finalitza el dia 16 de setembre de 2009.

Consultar BOE

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.