Skip to main content

L'European Science Foundation (ESF), una associació no governamental formada per diversos organismes que promou el desenvolupament de la recerca a Europa i la col·laboració entre la comunitat científica, ha obert la convocatòria d'ajuts dels ESF Research Networking Programmes.

Els ESF Research Networking Programmes són programes a llarg termini (entre 4 i 5 anys), que promouen la recerca en xarxa de diferents equips investigadors europeus sobre temes específics que permetin avançar en la transferència del coneixement. Tenen un pressupost entre 100.000 euros i 130.000 euros anuals per projecte.

Els programes recolzen els següents tipus d’activitats:

Reunions de comitès directius


  • Reunions científiques (tallers, conferències i escoles)

  • Visites de curta durada i intercanvis

  • Publicitat, llocs web i publicacions (en paper i digital)

  • Base de dades de despeses (preparació i programació)

  • Despeses administratives externes per col·laboracions (màxim del 10% del pressupost anual)

  • Coordinador extern del programa


Les xarxes que poden sol·licitar ajuts han d’estar formades per, almenys, 7 científics de 7 països membres de l’organització. Només poden enviar propostes investigadors d’universitats o centres de recerca europeus de països on hi hagi agències de l’ESF (a l’Estat espanyol les organitzacions membres són el CSIC i la CICyT). Les propostes poden incloure investigadors de països on no hi hagi organitzacions membres de l’ESF.

El termini de presentació és del 2 de juliol al 22 d'octubre de 2009.

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.