Skip to main content

Les universitats catalanes han duplicat l’oferta de graus relacionats amb les ciències biològiques de cara el curs 2009-2010. Si l’any passat oferien 3 llicenciatures diferents en aquest camp, a partir de setembre hi haurà 7 titulacions per escollir. Cap altra àrea d’estudis ha experimentat un augment tant important.

A partir de setembre, doncs, es podran estudiar els graus en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Genètica, Ciències Biomèdiques, Microbiologia i Biologia Ambiental. Només la Universtiat Autònoma de Barcelona (UAB) oferirà tots els títols i serà l’única universitat de l’Estat que impartirà Genètica, Microbiologia i Biologia Molecular.

De moment, segons informa La Vanguardia (21/7/09), els nous graus han tingut una bona acollida entre els estudiants i figuren entre les titulacions més demanades com el grau en Ciències Biomèdiques de la Universitat de Barcelona (UB), amb 254 preinscrits; el grau en Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb 571 o el grau en Genètica de la UAB, amb 156.

Aquests estudis ja s’ofereixen a universitats nord-americanes, com Berkeley, i europees, com l’Imperial College de Londres o el Karolinska Institut d’Estocolm.

Graus en ciències ‘bio’ a les universitats catalanes

UniversitatEstudis


UB

Biologia

 

Bioquímica

Nou grau

Biotecnologia

Nou grau

Ciències Ambientals

 

Ciències Biomèdiques

Nou grau

UAB

Biologia

 

Biologia Ambiental

Nou grau

Bioquímica

 

Biotecnologia

 

Ciències Biomèdiques

Nou grau

Genètica

Nou grau

Microbiologia

Nou grau

UPC

Enginyeria de Sistemes Biològics

 

UdL

Biotecnologia

 

Biomedicina

Nou grau

UdG

Biologia

 

Biotecnologia

Nou grau

Ciències Ambientals

 

URV

Bioquímica i Biologia Molecular

 

Biotecnologia

 

URL

Ciències Químiques i Biomoleculars

 

Ciències Químiques i Bioprocessos

 

UVic

Biotecnologia

 

Ciències Ambientals

 

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.