Skip to main content

Els ajuts 2009 per a la creació de Consorcis Estratègics Nacionals en Investigació Tècnica (CENIT-E), un subprograma del Pla Nacional d’R+D+I 2008-2011, comptaran amb una partida pressupostària de 200 milions d'euros de subvenció per al finançament de projectes. La convocatòria s’ha publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El programa CENIT, que gestiona el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) -organisme dependent del Ministeri de Ciència i Innovació-, té com a finalitat finançar la cooperació estable público-privada en recerca i desenvolupament en àrees d'importància estratègica per a l'economia, mitjançant la creació de consorcis per a la realització d'activitats estratègiques en recerca i tecnologia. Els 200 milions d'euros que es concediran en aquesta convocatòria permetran finançar projectes plurianuals que s'executin entre el 2009 i el 2012. Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost d’entre 15 i 40 milions d'euros.

La recerca industrial estratègica plantejada en aquests projectes ha tenir per objectiu la generació de nous coneixements que puguin resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, contribuint d'aquesta manera a un millor posicionament tecnològic del teixit productiu espanyol.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 24 d’agost i finalitzarà el dia 16 de setembre a les 12 h.

Bases de la convocatòria
Contingut de la sol·licitud de l’ajuda CENIT

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.