Skip to main content

Catalunya ha constituït una oficina tècnica* per optar a liderar la Comunitat de Coneixement i Innovació en ciències de la vida de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (IET), la primera iniciativa europea que integra totalment formació, recerca i innovació prenent com a referència el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Aquest projecte, impulsat a dos anys vista des de Biocat, té el suport i el compromís de les administracions de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya.

L’IET es pot convertir en la iniciativa més important de la UE en termes de competitivitat i innovació. Els seus objectius principals són: contribuir al creixement econòmic sostenible i la competitivitat industrial, reforçant la capacitat d’innovació a Europa; promoure la integració de l’educació superior, la recerca i la innovació al més alt nivell; facilitar la creació de xarxes i la cooperació i establir sinergies entre les comunitats d’innovació europees.

Aquesta institució tindrà entitat jurídica pròpia, capacitat financera i de gestió. La seva estructura es basarà en comunitats de coneixement i d’innovació, integrades per associacions de centres públics i privats d’alt nivell, que funcionaran com a consorcis de col·laboració transnacionals. El Consell de Govern de l’IET té previst seleccionar les primeres comunitats abans del gener de 2010. Catalunya té moltes possibilitats de ser escollida, ja que les condicions de partida són ideals: un teixit empresarial emergent, empreses consolidades i una xarxa d’hospitals, universitats i centres de recerca de primer nivell.

Un dels avantatges de la posada en marxa d’aquesta iniciativa, a banda de situar Catalunya en el mapa mundial de ciències de la vida, és l’impacte que tindrà en l’economia catalana (creació d’empreses, generació i atracció de talent) i en el vessant social (avenços en les tècniques de diagnòstic i tractament de diverses patologies i nous serveis).

La candidatura per liderar la comunitat de coneixement i innovació en ciències de la vida, oberta a la participació de grups capdavanters, serà un procés complex, amb un horitzó aproximat de divuit mesos a partir de la constitució de l’oficina tècnica. Per tant, la seva presentació està prevista cap a finals de 2010.

    * Actualment és la Unitat de Projectes Estratègics de Biocat.

     

    Sign up for our newsletters

    Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.