Skip to main content

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) han signat un conveni de cooperació i desenvolupament de projectes de recerca en les àrees de biotecnologia molecular i industrial, sensors i instrumentació òptica, tecnologia làser, microbiologia i morfologia ocular, biopolímers, oftalmologia i genètica molecular, genòmica i proteòmica.

Aquest acord neix fruit d'una llarga tradició en el camp de les ciències de la visió i de la trobada entre els respectius grups d’investigadors que treballen a Terrassa. Els principals objectius que s’han marcat són el següents:


  • Formació d’una estructura de recerca estable i d’excel•lència en ciències de la visió.

  • Realització de projectes multidisciplinaris conjunts, de recerca bàsica, clínica i aplicada.

  • Resolució de problemes d’impacte social alt en l’àmbit de la visió, aportant solucions que puguin tenir aplicació en la millora assistencial dels ciutadans i de la seva qualitat de vida.

  • Aportar solucions innovadores a problemes visuals a través de noves tècniques i nous instruments.


També ha de ser la base per a la incorporació d'altres entitats tecnològiques, sanitàries i industrials que ajudin a potenciar el desenvolupament científic i tècnic de les ciències de la visió en aquesta ciutat i que en un futur sigui un espai competitiu per acollir un gran centre de recerca dins el marc de la BioRegió de Catalunya.

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.