Skip to main content

Els dies 4 i 5 de desembre, en el marc del Fòrum de la BioRegió que organitza Biocat (amb el suport de Cambra de Comerç de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i la col•laboració de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya) té lloc a Barcelona una trobada dels membres francesos, catalans i balears del projecte “Bioclúster del Sud d’Europa”, iniciativa transpirinenca de competitivitat en biotecnologia i salut que a Catalunya coordina Biocat.

El dijous 4 els socis de Biocat en aquest projecte assistiran al Fòrum de la BioRegió, a la Casa Llotja de Mar, com a participants i expositors. El divendres 5 tindrà lloc una reunió de treball al Parc Científic de Barcelona, on es debatran alguns projectes concrets d’aquesta xarxa i el seu paper en el marc de l’Eurobioregió. Els socis de Biocat en aquest projecte són els clústers de Midi-Pyrenées (Cancer Bio-Santé, a Toulouse), Languedoc-Roussillon (Orphême, a Montpeller), Aquitània (ProdInnov, a Bordeus) i de Balears (el projecte de creació de clúster de ciències de la vida “Eix d’R+D+I en Salut i Biomedicina”), així com les associacions d’empreses biotecnològiques de les respectives regions.
La Xarxa Bioclúster del Sud d’Europa és un grup de treball informal constituït a principis de desembre de 2007. En aquest any els membres de la xarxa han definit una visió conjunta i unes línies d’acció, que han estat iniciades a partir de les diferents trobades celebrades durant 2008.

L’objectiu principal de la xarxa és l’impuls de projectes de col•laboració entre empreses i entitats de recerca en biotecnologia i biomedicina a ambdues bandes dels Pirineus, per donar major valor als respectius contexts geogràfics i per unir massa crítica a l’hora de competir internacionalment.El projecte ha rebut finançament de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya.

Tags:
Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.