Skip to main content

Ysios Capital Partners ha creat el fons de capital risc especialitzat en biotecnologia més gran d'Espanya. L'empresa ha realitzat en la iniciativa una inversió de 67 milions d'euros que podrien augmentar fins als 80 milions d'euros en finalitzar l'any. Entre els inversors que han apostat per la iniciativa es troben Fonditel, el fons de pensions dels treballadors de Telefónica, i entitats financeres com el Santander, Banesto, La Caixa i Kutxa.

[Nota de premsa completa]

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.