Skip to main content

Els dies 16 i 17 de novembre va tenir lloc a Madrid el I Foro de BioRegiones Españolas: Intercambio de experiencias en la promoción de clusters biotecnológicos. Organitzaven ASEBIO (l'Associació Espanyola de Bioempreses), AMGEN i Interest.

La BioRegió de Catalunya va participar al programa de ponències amb la presentació del model de biocluster català.

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.