Skip to main content

La visita de dimarts 17 d'abril al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG) ha reunit representants de Biocat i de l'Ajuntament de Granollers.

Manel Balcells, president de Biocat, i Montserrat Vendrell, directora general d'aquesta institució, han presentat la BioRegió de Catalunya i els seus objectius i línies estratègiques a la sala d'actes del CTUG, el Centre Tecnològic i Universitari de Granollers, en un acte presidit per l'Im. Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers, en el decurs del qual ha intervingut també Sr. Jaume Profitós, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

En el decurs de la trobada s'ha parlat dels objectius de Biocat, de les potencialitats del biocluster català, dels projectes que s'estan duent a terme i del seu impacte sobre el teixit de recerca i empresarial de Catalunya, en concret per al Vallès Oriental. S'han tractat les possibles sinèrgies dels seus centres de recerca i empreses amb les línies estratègiques de Biocat.

La visita s'emmarca dins dels objectius de Biocat d'aglutinar tots els agents del sector biomèdic i biotecnològic de Catalunya, sumant esforços per posicionar el nostre país dins del panorama internacional en recerca biomèdica.

Tags:
Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.