Skip to main content

29 de novembre, de 10'00h a 17'30h. Lloc: Barcelona Activa. Llacuna 162-164. Barcelona

Avui dijous 29 de novembre ha tingut lloc el II Forum de les BioRegions Espanyoles. La trobada ha estat organitzada per l'Associació Espanyola de Bioempreses (ASEBIO) i la Societat Estatal per a l'Atracció i Promoció de les Inversions Exteriors (INTERES Invest in Spain. Aquest fòrum anual, celebrat per primera vegada a Madrid el passat any, compte en la seva segona edició amb la col·laboració especial de Biocat (Bioregió de Catalunya) i Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona).

Durant la jornada, en la qual participen nombrosos ponent internacionals i prop de 80 tècnics i responsables d'administracions autonòmiques, es debatran entre altres temes, casos d'èxit en la política d'atracció d'inversions biotecnològiques com el d'Irlanda, o l'estratègia de diferents clústers europeus de biotecnologia.

El sector biotecnològic a Espanya ha experimentat un espectacular creixement del 350% en els últims quatre anys. Actualment, existeixen al nostre país unes sòlides capacitats cientific-tecnològiques sobre les quals s'està consolidant una bioindústria emergent i competitiva en l'àmbit global. A més, Espanya conta amb un important recolzament governamental i un marc regulatori altament favorable.
Segons dades d'ASEBIO en l'any 2006 prop de 500 companyies desenvolupaven activitats biotecnològiques a Espanya, amb una facturació propera als 20.000 milions d'euros, una despesa en I+D intern superior als 200 milions d'euros i donant ocupació a prop de 80.000 persones.
D'aquestes companyies, més de 200 tenen a la biotecnologia com activitat principal, conten amb una plantilla de més de 3.000 persones i han arribat al 2006 uns ingressos de 500 milions d'euros.
Així mateix, Espanya es posiciona com l'onzè país del món amb 7.000 investigadors en biotecnologia i biomedicina. A més, el 66% dels biotecnòlegs del Sistema Públic d'I+D espanyola són citats en patents registrades als EUA. A través de les plataformes de Genòmica, Proteòmica i Bioinformàtica optimitzen els recursos científics i doten a Espanya d'unes envejables capacitats tecnològiques.

En paraules del secretari general d'ASEBIO, Jorge Barrero "el fòrum permet la posada en comú de les iniciatives de recolzament al sector que s'està posant en funcionament per part de diferents administracions. En aquest espai de diàleg s'hauria de facilitar la recerca de sinèrgies entre projectes i alinear l'estratègia internacional dels clústers espanyols, per a un major benefici de les nostres empreses.

Begoña Cristeto, consellera delegada d'INTERES va subratllar durant l'acte d'obertura la importància del Fòrum de BioRegions. "Des d'INTERES, l'Agencia Estatal per a la Promoció i Atracció d'Inversors Exteriors, volem contribuir a la potenciació del sector biotecnològic a Espanya. En aquest sentit, un dels objectius d'aquest Fòrum és transmetre les bondats de les BioRegions com a macroestructures per a generar riquesa regional i vertebrar indústries locals".
El Fòrum ha contat a més amb el recolzament del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la presència de la Sra. Maria Callejón, directora general de la PYME, en l'acte inaugural.

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.