Skip to main content

Es preveu que de forma imminent es faci pública la convocatòria del CDTI d’ajuts de suport a les AEIs. Aquests ajuts s’adreçaran a projectes de desenvolupament tecnològic que suposin un avenç rellevant d’un sector per a la regió en la que es desenvolupin.
Les empreses, institucions i organismes de recerca vinculats als sectors biotecnològic i/o de les tecnologies mèdiques potencialment interessades en aquesta convocatòria, us convé inscriure-us prèviament al Registre Especial d’AEIs del MITYC.
Formar part d’aquest registre us beneficiarà per que rebreu una valoració positiva suplementària en les vostres propostes i projectes, tant per aquests ajuts del, com posteriorment per altres convocatòries d’organismes públics com el mateix CDTI, MITYC, CIDEM..

Més informació i inscripcions al Registre Especial d'AEIs: Biocat, 93-310 33 30 larnal@biocat.cat

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.