Skip to main content

Fundació Banc Sabadell

La Fundació Banc Sabadell, fa pública la convocatòria de la catorzena edició del Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Biomèdica en totes les especialitats biomèdiques (recerca bàsica i recerca aplicada). L'objectiu del premi és incentivar i reconèixer el treball dels investigadors espanyols en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut. La dotació del premi és de 50.000 euros i una obra d'un escultor espanyol contemporani. Els candidats poden ser proposats fins al dia 16 d'abril inclòs.

Més informació:

>Bases de la convocatòria

>Inscripcions

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.