Skip to main content

Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub · Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)

Science and Technology Diplomacy Summer School està dirigida a mid-career scientists, experts en tecnologia i diplomàtics, així com a estudiants graduats de disciplines relacionades (ciències, enginyeria, ciències polítiques o relacions internacionals). El curs cobreix els temes més urgents sobre diplomàcia de ciència i tecnologia, des del desenvolupament sostenible fins a la diplomàcia tecnològica, amb un enfocament especial a Europa, el Mediterrani i el paper de les ciutats globals.

Més informació:

Registre

> Els candidats interessats han de registrar-se abans del 15 de maig de 2019.

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.