Skip to main content

ERTFLOW i VIRO-FLOW

ERTFLOW i Viro-Flow organitzen un workshop sobre les novetats en 'Química de fluxe' i aplicacions reals per la indústria química i farmacèutica. L'esdeveniment serà cobert per experts internacionals en la matèria.  

Ponents:

  • Prof. Miquel À. Pericàs - Director i Cap d'equip a ICIQ

  • Dr. Jesús Alcázar - Senior Principal Scientist a J&J Pharmaceutical
  • Dr. Bernhard Gutmann - Senior R&D Chemist a Lonza Ltd

  • Dr. Juan A. Rincón - Research Scientist a Eli Lilly and Company

  • Dr. Esther Alza - ERTFLOW Manager

Més informació:

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.