Skip to main content

Parc Científic de Barcelona, Talento Científico

El Parc Científic de Barcelona organitza conjuntament amb Talento Científico un seminari sobre l'ús professional de LinkedIn com a eina de netwroking i branding. El seminari va dirigit a científics, emprenedors, empresaris i community managers que vulguin aprofundir sobre l'ús de LinkedIn tant com a eina de networking per a l'ús d'un perfil professional, com de branding corporatiu per a la pàgina de la seva empresa.

Sign up for our newsletters

Stay up-to-date on the latest news, events and trends in the BioRegion.