Vés al contingut

Les entitats que fan R+D -empreses, centres de recerca, entitats de suport a la innovació- de la BioRegió de Catalunya i de tota Europa estan ara mateix buscant activament nous projectes i socis per beneficiar-se de les oportunitats de finançament d’Horizon Europe per al període 2023-2024. 

Cal recordar que Horitzó Europa s’estructura en 3 grans pilars:

3_consells_per_captar_financament_en_les_convocatories_dhorizon_europe_1.png

Saps com aprofitar-les al màxim? Te’n donem 3 claus:

1. Centrar-se en una temàtica d’actualitat

Per a les empreses i entitats de recerca de la BioRegió de Catalunya, les oportunitats més interessants de finançament es troben en els programes dels pilars 2 i 3, concretament en les convocatòries 2023-2024 del clúster de salut, de l’European Innovation Council (EIC) i del Digital Europe Programme. Sense ànims de ser exhaustius, dins d’aquests programes podem trobar sis grans temàtiques que constitueixen un interessant nínxol d’oportunitat de finançament de projectes, i que coincideixen plenament amb algunes de les principals fortaleses de la BioRegió de Catalunya:

  • Millors eines per a la prevenció i el diagnòstic.
  • Malalties infeccioses abordades des de l‘òptica One Health (diversos sectors treballant units per assolir millors resultats en salut pública), i recerca sobre el component medi ambient de malalties no infeccioses, incorporant polítiques del Green Deal o Pacte Verd europeu, molt rellevant arrel de la pandèmia de la COVID-19.
  • Millor accés als serveis de salut, lligat amb la transformació digital i amb les infraestructures federades per implementar l’Espai Europeu de Dades de Salut.
  • Teràpies avançades i medicina personalitzada: s’hi inclouen nutrició de precisió, malalties rares, el Genoma d’Europa, biomarcadors per a oncologia i impressió de teixits per a medicina regenerativa, entre d’altres.
  • Aspectes ètics i regulatoris en recerca, models no-animals i recerca en farmacovigilància.
  • La Deep Tech (una de les prioritats de la nova agenda europea d’innovació) aplicada a salut: s’hi inclouen, entre d’altres, sistemes micro-nano-bio, materials 2D, biomaterials avançats o fotònica.

A més d’aquestes 6 temàtiques, hi ha alguns aspectes transversals especialment valorats en els programes d’Horizon Europe que poden ajudar a enriquir els projectes i les seves opcions de captació de finançament europeu:

  1. Des de maduració de tecnologia i fer un primer cas de negoci, fins a escalar el desenvolupament d’innovacions d’un potencial gran impacte.
  2. Desenvolupament i escalat de la manufactura amb focus en la transició verda i digital: manufactura bio-intel·ligent i circular, packaging sostenible, passaport digital de productes, etc.
  3. Plataformes testbed per provar i escalar la innovació, i millores en els processos de compra pública.
  4. Suport a la disseminació i explotació de resultats de l’R+D.
  5. Incorporació d’Erasmus amb joves emprenedors ucraïnesos.

2. Trobar un soci adient per al projecte

La majoria de convocatòries requereixen que el consorci que presenta el projecte estigui format per més de 3 entitats d’almenys 3 països diferents. Per això, és important no sols trobar el partner ideal per al projecte que volem finançar, sinó també analitzar el panorama de potencials socis, més enllà de les nostres xarxes properes, per satisfer els requisits de les convocatòries. Us llistem a continuació un seguit d’eines que us poden ser d’utilitat per identificar possibles socis i què fan els vostres competidors:

  1. Funding & tenders partner search: Permet buscar socis per temàtica, perfil del professional, país i tipus d’organització. També hi podem oferir la nostra expertesa i així ser trobats per líders d’altres consorcis en marxa. Aquesta eina de la Comissió Europea és molt popular i cal cribar correctament, però pot ajudar a iniciar un partenariat.
  2. Enterprise Europe Network Partnering Opportunities: Les col·laboracions van més enllà de projectes. S’hi pot  trobar gairebé qualsevol tipus de matching.
  3. RIS3MCAT: Aquesta eina de la Generalitat de Catalunya informa sobre els projectes amb socis catalans, amb quins projectes i entitats internacionals col·laboren més, informa sobre les xarxes i permet situar-nos en funció dels àmbits temàtics de les agendes RIS3 d’especialització intel·ligent. 
  4. Horizon Dashboard: Aquest instrument de la Comissió Europea ofereix informació molt completa sobre col·laboracions entre països, rendiment de les organitzacions, èxit en la participació en convocatòries, etc.
  5. CORDIS: Una altra eina de la Comissió Europea, que en aquest cas proporciona informació concreta sobre projectes i permet identificar-ne el seu contingut, socis, fons rebuts i temàtiques. 
  6. Horizon Results: Un cop el projecte està finançat, aquest altre portal de la Comissió Europea ajuda a comunicar els resultats dels projectes per maximitzar-ne l’impacte i capitalitzar-los. Especialment útil si ets un consorci o una entitat participant en projectes i busques col·laboradors per avançar amb la teva recerca fins als inversors.
  7. Horizon Results Booster: Aquesta eina dona suport gratuït per desenvolupar estratègies de comunicació, disseminació i explotació, desenvolupar plans de negoci i per fins i tot per a les fases de comercialització.
  8. Innovation Radar: Una eina per identificar el que Comissió Europea considera  innovacions d’alt potencial. Pot ser un bon aparador on mostrar el teu projecte per rebre inversió o per fer un mapeig de potencials competidors.
  9. Council of European BioRegions (CEBR): El CEBR es va crear per construir un sector de la biotecnologia europea competitiva en l'escenari mundial, i està format per una xarxa de més de 40 ecosistemes europeus, entre ells Biocat en representació de la BioRegió de Catalunya i com a membre actiu de projectes. El CEBR compta amb grups de treball per identificar oportunitats de finançament europeu: si busques socis en alguna bioregió europea concreta amb la qual no tens vincle directe, des de Biocat podem ajudar-te: escriu-nos!

3. Identificar oportunitats amagades de finançament: el cascade funding

Existeixen oportunitats de finançament menys visibles que, per manca de difusió i desconeixement dels potencials beneficiaris, acaben sense poder concedir tots els diners disponibles. Es tracta de convocatòries de projectes i activitats dins de projectes ja finançats, l’anomenat cascade funding o finançament en cascada.

On pots trobar aquestes oportunitats?

1. Funding & Tenders: de nou anem a aquest web de la Comissió Europea, on es poden trobar oportunitats de cascade funding per a les temàtiques:

  • Teràpies innovadores en malalties cardiovasculars.
  • Biomanufactura.
  • Tecnologies mèdiques.
  • Intel·ligència artificial.
  • Twinnings en compra pública.
  • Adoptar tecnologies a l’empresa per la transició digital i verda.
  • Recerca translacional.
  • En el següent tutorial pots veure com consultar aquestes oportunitats.

2. Catalonia Open Challenges: Aquesta plataforma d’ACCIÓ compta amb un filtre específic per identificar oportunitats de cascade funding.

Com funciona el portal Oportunitats de Finançament i Licitacions de la Comissió Europea?
https://www.youtube.com/watch?v=Ows3uQ7jtT0&ab_channel=bioregiodecatalunya

Necessites més informació?

Posa't en contacte amb nosaltres

Escriu-nos
Laura Diéguez
Laura DiéguezCap de Premsa i Continguts(+34) 606 81 63 80ldieguez@biocat.cat
silvia labe 2
Silvia LabéDirectora de Màrqueting, Comunicació i Intel·ligència Competitivaslabe@biocat.cat
Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.