Vés al contingut

Redacció

La recerca en les anomenades ciències òmiques (genòmica, proteòmica, biologia de sistemes, etc.) està generant una gran quantitat de dades amb informació clau sobre les bases biològiques de la vida i de nombroses malalties. La gestió i l'anàlisi d'aquesta informació requereix poderoses eines computacionals, que desenvolupa la bioinformàtica. Els àmbits de la recerca clínica i de la salut també produeixen informació d’alt potencial i valor, que és gestionada i explotada per una disciplina anomenada informàtica mèdica.
 
Malauradament, la informació que generen les ciències òmiques i les eines bioinformàtiques no donen lloc a aplicacions en el camp de la salut al ritme inicialment previst. D'altra banda, la que es deriva de les aplicacions mèdiques tampoc s’utilitza per avançar en la recerca bàsica biomèdica. Les causes d’aquesta manca de desenvolupament de sinèrgies translacionals entre la bioinformàtica i la informàtica mèdica són moltes i diverses. Una de les possibles raons és la manca de col·laboració entre ambdues disciplines científiques.

Amb l'objectiu de fomentar el diàleg, B·Debate —una iniciativa de Biocat i l’Obra Social "la Caixa" — i la Universitat Pompeu Fabra, en el marc del projecte europeu INBIOMEDvision, organitzen els dies 3 i 4 de juliol a CaixaForum Barcelona, les jornades de debat Beyond Omics Revolutions: Integrative Knowledge Management for Empowered Healthcare and Research sobre aquesta qüestió. Hi participaran una trentena d'experts reconeguts internacionalment, entre ells, el Dr. Anthony Brookes de la Universitat de Leicester (Regne Unit); el Dr. Søren Brunak de la Technical University of Denmark i la Universitat de Copenhagen (Dinamarca); el Dr. Peter Coveney de la University College London (Regne Unit), i el Dr. Johan van der Lei de l’Erasmus University Medical Center (Holanda).
 
El líder científic d’aquests debats és el Dr. Ferran Sanz, director del Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)-IMIM, membre del comitè científic de l’European Innovative Medicines Initiative (IMI) i coordinador acadèmic de la Plataforma Tecnològica Espanyola de Medicaments Innovadors. També és coordinador de l’Institut Nacional de Bioinformàtica (INB). "Per fer-se una idea, només el 5% dels milers de treballs que es recullen a Medline i que estan etiquetats en alguna de les dues disciplines, ho estan a les dues simultàniament. Creiem que la necessària col·laboració interdisciplinar es pot fomentar mitjançant debats en profunditat entre líders d’opinió d’ambdues disciplines", ha explicat el Dr. Sanz.

Simposi obert a la comunitat científica de Catalunya
 
Posteriorment als debats, el dia 5 de juliol, es farà un simposi obert a tota la comunitat científica de Catalunya. Comptarà amb alguns dels ponents convidats, que presentaran les principals línies de treball en aquest camp i les conclusions de les jornades prèvies.

Data: 5 de juliol de 2012
Hora: de 9 h a 14h
Lloc: Auditori PRBB • C/ Dr. Aiguader, 88 • Barcelona

Inscripció gratuïta. Envieu un correu a bdebate@bdebate.org, indicant a l'assumpte "Interès Beyond Omics-Bioinformatics".

Notícies d'altres activitats de B·Debate
 
Organitzen:

  

Col·laboren:

                         

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.