Vés al contingut

Redacció

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) ha aprovat les noves condicions financeres per a projectes empresarials d'R+D+I, mitjançant les quals s'augmenta la taxa de cobertura dels crèdits i es mantenen els trams no reemborsables i els mecanismes de disposició anticipada. Una altra bona notícia és que el pressupost per al 2013 passarà de 114 a 536 milions d'euros.

Segons informa el CDTI en el seu web, els ajuts per finançar projectes d'R+D+I, ja siguin individuals o cooperatius (en col·laboració amb centres generadors de coneixement o derivats de programes de cooperació internacional), seran préstecs parcialment reemborsables a un tipus de interès fix: Euribor a un any més el 0,1% establert en el moment de l'aprovació de l'ajut i una cobertura financera del 75% del pressupost (podrà arribar fins al 85% en funció de la disponibilitat de fons).

El percentatge de tram no reemborsable es calcularà en funció del desenvolupament de la pime, la participació significativa de centres generadors de coneixement, el caràcter internacional del projecte i la disponibilitat del fons tecnològic de la comunitat autònoma corresponent.

Les empreses podran acollir-se a aquestes bestretes:

  • Bestretes del 75% en el cas que els projectes siguin cofinançats amb el fons tecnològic i estiguin avalats pel sistema de garanties Jeremie gestionat per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) o per aval bancari.
  • Bestretes del 25% de l'ajut concedit (màxim de 300.000 euros) si no hi ha cofinançament del fons tecnològic i sense necessitat de garanties addicionals.

Les pimes que vulguin internacionalitzar la seva tecnologia, en el marc de la línia Innternacionaliza, podran rebre crèdits parcialment reemborsables a tipus d'Euribor a un any més el 0,1%, amb una cobertura de fins al 75% del pressupost i un tram no reemborsable del 5%. Al ser un instrument exclusiu per a pimes, que tenen menor capacitat d'inversió, el pressupost mínim a finançar es redueix a 75.000 euros.

Ajuts Neotec per a empreses de base tecnològica

Els ajuts Neotec, de suport a la creació i consolidació de noves empreses de base tecnològica a l'Estat espanyol, es concentraran en les etapes d'arrencada de les companyies, de manera que no podran tenir més de 4 anys de vida en el moment de presentar la sol·licitud. L'import màxim serà de 250.000 euros per empresa i grup i 175.000 euros el pressupost mínim elegible. El tipus d'interès serà d'Euribor a un any més el 0,1%.

Nova línia de finançament per a projectes d'innovació

El CDTI llança una nova línia de finançament per fomentar la incorporació de tecnologia nova i emergent en el sector. Aquesta línia consistirà en un ajut reemborsable, amb una cobertura financera del 75% del pressupost. Si el projecte es pot certificar a fons europeus, el préstec tindrà un tipus d'interès del 2% i, en cas contrari, serà del 3,974% amb un termini d'amortització de 3 anys.

Per a qualsevol consulta sobre aquest tema: CDTI • Tel. +34 91 581 55 00

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.