Vés al contingut

REDACCIÓ

Ferrer Grupo entrarà en la fase III dels assajos clínics d'Ozenoxacino, un nou compost antibacterià de quinolona no fluorada de segona generació, per al tractament tòpic d'infeccions de la pell. Els assajos es portaran a terme en 465 pacients amb un diagnòstic clínic d'impetigen, en 50 centres dels Estats Units, Sud-àfrica, Alemanya, Romania, l'Índia i Ucraïna. El grup farmacèutic català preveu que els primers pacients comencin a participar en els assajos el proper febrer i que aquests finalitzin durant el primer trimestre de 2013.

L'impetigen és una infecció bacteriana i contagiosa de la pell. És més comú en nadons, nens i individus que practiquen esports en els quals hi ha contacte corporal o que viuen en ambients tancats, que en adults. L'afecció normalment es manifesta a través de butllofes o úlceres a la cara, coll, mans i tronc. Pot estendre's a altres parts del cos i transmetre's entre individus per contacte directe amb les lesions, a través de fluids nasals, compartint tovalloles, etc.
 
Hi ha dos tipus de impetigen: l'ampul·lar, que provoca butllofes amb fluid, grans i indolores, i el no ampul·lar, que és més contagiós i provoca úlceres que s'obren ràpidament. Tant l'impetigen ampul·lar com el no ampul·lar estan causats principalment pels bacteris Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes.

A més del seu desenvolupament per a l'impetigen i altres infeccions dermatològiques, s'està avaluant l'Ozenoxacino per al tractament d'infeccions pulmonars, òssies i d'articulacions.
 
En estudis clínics i preclínics, l'acció de l'Ozenoxacino (mitjançant una potent inhibició dual de l'ADN girasa i la topoisomerasa IV) ha demostrat una excel·lent activitat antibacteriana in vitro i in vivo contra una àmplia varietat de bacteris rellevants a nivell patològic, incloent aïllats clínics d'organismes amb resistència emergent a les quinolones i altres antibiòtics tòpics de prescripció habitual. Tampoc s'han detectat efectes secundaris adversos associats a les quinolones halogenades de formulació tòpica, com ara reaccions de fotoirritació, potencial de sensibilització o reaccions fotoal·lèrgiques.
 
Ferrer va obtenir els drets exclusius de l'Ozenoxacino a nivell mundial (excepte a la Xina, Japó i Taiwan) de la japonesa Toyama.

Sis centres d'R+D i tretze plantes productives

Fundat el 1959, Ferrer Grupo té presència en més de 90 països i compta amb 23 filials internacionals, sis centres d'R+D (quatre a l'Estat espanyol) i tretze centres de producció (set a l'Estat). La seva capacitat de recerca i producció cobreix el sector farmacèutic, de diagnòstic, vacunes, química fina, additius alimentaris i nutrició animal.

En els últims anys la companyia s'ha centrat en la diversificació, principalment en medicaments de prescripció, productes hospitalaris, diagnòstic molecular, OTC i cures personals de la salut. Aquesta tendència va lligada a l'establiment i consolidació d'aliances estratègiques.

Subscriu-te a les nostres newsletters

Totes les novetats de Biocat i del sector de les ciències de la vida i la salut a la teva safata d'entrada.